Vrijgestelde voertuigen

Vrijgestelde voertuigen

De wetgever voorziet expliciet een aantal categorieën die vrijgesteld zijn van kilometerheffing. Het gaat uitsluitend om :

  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.
  • Voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

Alle andere voertuigen komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling.

Procedure

Belgische voertuigen

Deze voertuigen moeten verplicht een vrijstelling aanvragen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven. Om een aanvraag te doen moet u een formulier invullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bijvoegen. Daarvoor gaat u naar de website van het gewest waar uw voertuig is ingeschreven:

Voor het Vlaams Gewest:

Voor het Brussels Gewest:

Voor het Waals Gewest:

Buitenlandse voertuigen

Stuur een mail naar exemptions@viapass.be samen met de gegevens van uw voertuig (nummerplaat, MTM, euronorm) en een foto van voor- en zijaanzicht.