Tol in Europa (EETS)

Europese Elektronische Toldiensten in België

Sinds 1 april 2016 zijn er in België 3 gewestelijke tolgebieden voor vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton van kracht geworden. Alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton moeten nu een constant ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord hebben wanneer zij op de openbare weg rijden. Die OBU kan verkregen worden bij de dienstverleners voor de tolheffing.

Satellic is de basisdienstverlener voor België. De uitbating van het Viapass systeem zat mee vervat in de aanbesteding van het DBFMO contract dat door de firma Satellic gewonnen werd. Dat contract houdt in dat Satellic niet alleen de infrastructuur (handhaving en tolheffing) voor het kilometerheffingssysteem in België ontwierp en bouwde, maar ook prefincanciert. Sinds 1 april is de firma er ook de dienstverlener voor, naast de andere geaccrediteerde dienstverleners.

Europa heeft in zijn Richtlijn van 2004 en in nota 2009/750 EG gesteld dat toldomeinen (landen/regio’s waar een tolheffing geldt) een vrije toegang moeten bieden aan kandidaat dienstverleners, wars van elk monopolie. Dat is het principe waarop het EETS model gebouwd is: het European Electronic Toll System.

Om andere uitbaters toe te laten op het Belgische Viapass tolsysteem, moeten deze voldoen aan alle technische specificaties van de toldomeinen der gewesten die vervat staan in de zogenaamde “EETS Domain Statements”. Het gaat onder andere over de nauwkeurigheid van de metingen van voertuigen op tolwegen, de communicatie met de handhavingsdiensten, de beschikbaarheid van de back-office en stabiliteit van de financiële basis en stromen.

Nog voor de formele publicatie van de EETS domain statements door de Gewesten heeft Viapass, de coördinerende en controlerende overheidsinstelling voor de kilometerheffing, zo snel mogelijk alle kandidaat-uitbaters op de hoogte gesteld van de nodige technische vereisten om in België op de markt te kunnen komen.

Toll Domain Statement

De specificaties van de vereisten voor nieuwe tol-uitbaters liggen vast in het EETS domein statement, een officieel document waarin de reeds verspreide technische en andere vereisten officieel door de tolheffende instanties gepubliceerd worden. Ieder toldomein dat actief wordt moet een dergelijk Domain Statement hebben.

U vindt de documenten van de Tolgebiedverklaring hier. Voor de Liefkenshoektunnel vindt u de verklaring hier.

EETS Register

Uiteraard wordt ook het EETS register, dat de tollanden moeten bijhouden in functie van de actuele bestaande situatie in hun tolgebied, in die zin aangepast bij het actief worden van de toldomeinen (1/04/2016). U vindt dit EETS register hier.

Accreditatie

Ondertussen hebben verschillende  kandidaat-operatoren zich sinds de start aangediend bij Viapass om geaccrediteerd te worden. Het accreditatieproces bestaat uit verschillende stappen: het tekenen van een LOI (Letter Of Intent) waarbij de partijen verklaren samen te werken voor het testen en toetreden van de SP (Service Provider) tot de toldomeinen, het registreren van de SP (in zijn land van origine of in België), het eigenlijke testen van het systeem van de SP, en de validering.

U kunt hierbij ook de status en voortgang van de accreditatie-testen volgen van de (kandidaat) dienstverleners, opgelijst in alfabetische volgorde:

Organisatie L.O.I. Geregistreerd Tests gestart Tests met succes beëindigd Accreditatie
Axxes getekend OK (FR) 1, 2, 3, 4 (op 4) 1, 2, 3, 4 Geaccrediteerd
Eurotoll France getekend OK (FR) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Einde operaties 31/12/2023
MSTS getekend OK (NL)  1, 2, 3 1, 2 Accreditatieproces stopgezet 
Telepass S.p.A getekend OK (IT) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Geaccrediteerd
Tolltickets GmbH getekend OK (GER) 1, 2, 3 1, 2, 3
Toll4Europe GmbH getekend OK (GER) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Geaccrediteerd
TotalEnergies Marketing Services getekend OK (FR) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Geaccrediteerd
W.A.G. Payment Solutions a.g. getekend OK (CZ) 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Geaccrediteerd