Praktische informatie

Sinds 2016 hebben de drie Gewesten in België – Vlaanderen, Wallonië en Brussel – een belangrijke stap gezet in de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Met de invoering van de kilometerheffing wordt niet meer het bezit van een vrachtwagen belast maar wel het gebruik ervan. Op die manier worden de infrastructuurkosten op een eerlijke manier in rekening gebracht, en worden ook de milieueffecten mee in  de berekening genomen.

Wie valt onder de kilometerheffing?

De kilometerheffing is in voege getreden voor alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa  en voor N1 voertuigen met carosseriecode BC vanaf 1 april 2016. Het maakt daarbij niet uit of het voertuig leeg is, of commerciële of eigen privé-goederen vervoert.

Wat moet ik doen om conform het reglement te zijn?

Bent u in het bezit van een voertuig voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton MTM of een N1/BC dan moet u sinds 1 april 2016 in uw voertuig een correct werkende On Board Unit (OBU) hebben die constant ingeschakeld is. Een OBU is een klein toestel dat registreert hoeveel kilometer u op tolwegen in België gereden hebt. Op basis daarvan krijgt u een factuur van uw dienstverlener.

Hoe en waar kan ik zo een On Board Unit verkrijgen?

Een On Board Unit is uitsluitend verkrijgbaar bij de dienstverleners van de kilometerheffing, niet bij Viapass. Momenteel zijn er zes firma’s die de dienstverlening uitvoeren: Axxès, Satellic, Telepass, TotalEnergies, Toll4Europe en W.A.G. Payment Solutions.

BELANGRIJK! Wat te doen als de LED van mijn OBU rood oplicht?

Stop uw voertuig op een veilige plaats, en neem onmiddellijk contact op met uw dienstverlener, dit is de firma die de OBU geleverd heeft. Zij kunnen u opnieuw opstarten of aan een andere tolbox helpen. Naar Viapass bellen heeft geen nut, daar Viapass de toezichthoudende overheid is en geen tolboxen beheert.

Door het rijden met een rode LED, of zonder OBU, stelt u zich bloot aan mogelijke boetes.

Achteraf betalen van tol is een procedure die in het Belgische systeem niet mogelijk is.

Axxès
axxes.fr

W.A.G. Payment Solutions
www.eurowag.com

Satellic
www.satellic.be

Telepass
www.telepass.com

TotalEnergies Marketing Services
Totalenergies.com – AS24

Toll4Europe
www.toll4europe.eu

Via meer dan 120 verdeelpunten

Opgelet: u dient een OBU te bestellen en te installeren vooraleer u op de Belgische wegen kan rijden.

Hebt u op het laatste moment toch een OBU nodig? Viapass heeft de nationale dienstverlener Satellic opdracht gegeven om 120 automatische verdeelpunten op te zetten aan de grens en in heel België. Daar kan u een OBU verkrijgen en bij het verlaten van België  kan u hem daar zonder kosten terug inleveren om uw waarborg terug te krijgen.

Een kaart met de precieze locaties is te vinden op de website van Satellic.be of via deze link: https://www.satellic.be/nl-BE/servicepoint.

Wat kost een OBU?

Om het toestel te verkrijgen bij Satellic dient u een waarborg te betalen van 135 EUR. Bij teruggave zonder schade wordt dit bedrag integraal teruggestort op uw rekeningnummer.

Bij andere dienstverleners zit het gebruik vervat in de abonnementsformule: ofwel op ‘à la carte’-basis bij sporadisch gebruik, ofwel op een maandelijkse forfaitaire basis bij regelmatig gebruik.

Kilometertarieven

De tarieven die op betalende tolplichtige wegen gelden zijn vastgelegd door de gewestregeringen. De tarieven zijn berekend volgens drie parameters:

  • De Maximaal Toegelaten Massa: de kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor vrachtvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton. Indien het trekkend voertuig meer dan 3,5 MTM heeft, dient de maximale MTM (inclusief sleep indien een sleepinrichting aangebracht is) ingebracht te worden.
  • De Euro-emissienorm: dit is de uitstootnorm die de mate van milieuvervuiling in rekening brengt.
  • Het type tolweg: alle wegen in België zijn tolwegen. Voor de meeste geldt echter een 0-tarief. Voor andere geldt het Viapass tarief verschillend van nul. Tolwegenkaarten en tarieven zijn te vinden op de Download-pagina van deze website.

Vermijd verrassingen

Om fiscale redenen is het belangrijk dat u steeds een OBU aanvraagt bij één van de door Viapass erkende aanbieders (zie bovenaan de pagina) of bij hun officiële partners. Zorg ervoor dat de documenten en facturen van de regio’s met de informatie over de kilometerheffing rechtstreeks aan u of uw onderneming worden gericht (en niet op naam van de partner of zijn tussenpersoon).

Als u vragen hebt over welke documenten u moet ontvangen, kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met uw geaccrediteerde provider. Als u onregelmatigheden opmerkt, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website