Praktische informatie

Sinds 2016 hebben de drie Gewesten in België – Vlaanderen, Wallonië en Brussel – een belangrijke stap gezet in de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Met de invoering van de kilometerheffing wordt niet meer het bezit van een vrachtwagen belast maar wel het gebruik ervan. Op die manier worden de infrastructuurkosten op een eerlijke manier in rekening gebracht, en worden ook de milieueffecten mee in  de berekening genomen.

Wie valt onder de kilometerheffing?

De kilometerheffing is in voege getreden voor alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa (MTM  inclusief sleep) en voor N1 voertuigen met carosseriecode BC vanaf 1 april 2016.

Wat moet ik doen om conform de reglementering te zijn?

Bent u in het bezit van een voertuig voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton MTM of een N1/BC dan moet u sinds 1 april 2016 in uw voertuig een correct werkende On Board Unit (OBU) hebben die constant ingeschakeld is. Een OBU is een klein toestel dat registreert hoeveel kilometer u op tolwegen in België gereden hebt. Op basis daarvan krijgt u een factuur van uw dienstverlener.

Hoe en waar kan ik zo een On Board Unit verkrijgen?

Een On Board Unit is uitsluitend verkrijgbaar bij de dienstverleners van de kilometerheffing, niet bij Viapass. Momenteel zijn er zes firma’s die de dienstverlening uitvoeren: Axxès, Eurotoll, Telepass, Total, Satellic en Toll4Europe.

Via Axxès

  • Klantendienst: mail sav@axxes.fr of bel +33.426.297.580
  • Commerciële dienst: mail lyon@axxes.fr of bel +33.426.297.520

Axxes OBU

Via Eurotoll 

Via Satellic

Via Telepass

Via Total

Via Toll4Europe

Via meer dan 120 verdeelpunten

die over heel België verspreid staan. Een kaart met de precieze locaties is te vinden op de website van Satellic.be of via deze link: https://www.satellic.be/nl-BE/servicepoint.

 

Wat kost een OBU?

Om het toestel te verkrijgen bij Satellic dient u een waarborg te betalen van 135 EUR. Bij teruggave zonder schade wordt dit bedrag integraal teruggestort op uw rekeningnummer.

Bij andere dienstverleners zit het gebruik vervat in de abonnementsformule: ofwel op ‘à la carte’-basis bij sporadisch gebruik, ofwel op een maandelijkse forfaitaire basis bij regelmatig gebruik.

Kilometertarieven

De tarieven die op betalende tolplichtige wegen gelden zijn vastgelegd door de gewestregeringen. De tarieven zijn berekend volgens drie parameters:

  • De Maximaal Toegelaten Massa: de kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor vrachtvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton. Indien het trekkend voertuig meer dan 3,5 MTM heeft, dient de maximale MTM (inclusief sleep indien een sleepinrichting aangebracht is) ingebracht te worden.
  • De Euro-emissienorm: dit is de uitstootnorm die de mate van milieuvervuiling in rekening brengt.
  • Het type tolweg: alle wegen in België zijn tolwegen. Voor de meeste geldt echter een 0-tarief. Voor andere geldt het Viapass tarief verschillend van nul. Tolwegenkaarten en tarieven zijn te vinden op de Download-pagina van deze website.