Tolverplichting?

Tolverplichting?

Slechts twee erg beperkte voertuigcategorieën betalen geen tol. Viapass maakt een verschil tussen niet-onderworpen voertuigen en vrijstellingen.

 • de voertuigen die niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing en facultatief een erkenning als voertuig buiten kilometerheffing mogen aanvragen.
 • een beperkt aantal voertuigen die vrijgesteld zijn en verplicht een vrijstelling nodig hebben vooraleer zij op de baan gaan. Alle andere voertuigen komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling. Het gaat hierbij uitsluitend om :
  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
  • Voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.
  • Voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

De algemene regel die bepaalt wie onderworpen is aan de kilometerheffing:

 • Voertuigen van categorie N (= vrachtwagen; zie boorddocumenten) zijn niet onderworpen als de Maximaal Toegelaten Massa (= MTM) kleiner of gelijk is aan 3,5 ton.
  1. Voertuigcategorie N1 is kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton MTM en niet onderworpen. De enige uitzondering zijn trekkers van categorie N1/BC op voorwaarde dat de trekker meer dan 3,5 ton weegt als je het gewicht van trekker en oplegger samentelt (= MTM sleep). Zie ook het vakje F3 op de boorddocumenten.
  2. Categorieën N2 en N3 zijn in de regel zwaarder dan 3,5 ton MTM behalve als de N2 gedetarreerd werd naar een MTM ≤ 3,5 ton en dus gelijkgesteld is met categorie N1. Dat ziet u in het vakje F2 op de boorddocument
 • Voertuigen van categorie M op het boorddocumenten, zijn bestemd voor personenvervoer en dus nooit onderworpen aan de kilometerheffing. Het gaat hier bijvoorbeeld over de meeste bussen en personenwagens.

Autobussen ingeschreven in de voertuigcategorie M (zie boorddocumenten) vallen buiten de Belgische kilometerheffing.