Op weg naar een betere mobiliteit

Humanitaire transporten voor Oekraïne: lees aandachtig en volg de voorwaarden op de pagina https://www.viapass.be/vrijstellingen-buiten-kmh/
 

Viapass: de Kilometerheffing voor vrachtwagens
van +3,5 ton in België

Sinds 1 april 2016 is België een land met tolverplichting geworden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM en voertuigen van categorie N1/BC. Alle vrachtwagens die op de Belgische openbare weg rijden moeten een steeds ingeschakelde On Board Unit aan boord hebben. Die factureert alleen de verreden kilometers op betalende tolwegen.

Op deze website vindt u alle informatie over de Kilometerheffing, zoals antwoorden op deze vragen:

Wie valt onder de Kilometerheffing? »

Waar vind ik de tarieven en kaarten van de tolwegen? »

Het gebruik van de On Board Unit wordt gecontroleerd, en bij frauduleus of niet-gebruik beboet.

Belangrijk: Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing. Voor specifieke technische vragen rond uw On Board Unit of vragen over uw factuur  moet u contact opnemen met uw dienstverlener.

Kilometerheffing: specifieke gevallen 

Ontdek onze infographics met in 3 stappen een eerste (niet juridisch bindende) indicatie of u onderworpen bent of niet

Nieuws

07 dec 2023
Kilometerheffing: wat verandert er op 1 januari 2024?

Brussel, 7 december 2023 – Vanaf maandag 1 januari 2024 veranderen volgende elementen in het kilometerheffingssysteem: In Vlaanderen verandert het tarief van 686Km wegen van nultarief naar normaal tarief en wordt een voordeeltarief van nul eurocent/km toegekend aan zero-emissie voertuigen (ZEV) op het volledige Vlaamse wegennet. De OBU blijft echter verplicht voor ZEV. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in Wallonië (Sofico) worden de ZEV nog ondergebracht in de emissie-categorie EURO VI. In Wallonië (Sofico netwerk) worden de tarieven voor de kilometerheffing aangepast aan de index. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt de indexering plaats op 1 juli.

12 okt 2023
Indexering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië op 1 januari 2024

De Raad van Bestuur van SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) heeft een tariefindexering goedgekeurd van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië. Die zal ingaan op 1 januari 2024. De indexering wordt berekend op basis van de consumptieprijsindex van augustus 2023 en volgt zo de prijsschommelingen van producten en diensten in België. De gemiddelde indexaanpassing op januari 2024 bedraagt +4,08%. De nieuwe tarieven van de kilometerheffing vangen zo de prijsverhoging op van materiaalkosten en arbeidskrachten in België. Beide zijn sleutelposten bij het onderhoud en herstel van wegeninfrastructuur.

30 jun 2023
Verplichtingen kilometerheffing voor mobilhomes, paardenvervoer en oldtimers

Met het zomerseizoen in het vooruitzicht start Viapass een informatiecampagne om te verduidelijken in welke gevallen mobilhomes/kampeerwagens, oldtimertrucks en voertuigen voor paardenvervoer kilometerheffing moeten betalen.

09 jun 2023
Zevende werkingsjaar Viapass goed voor 838,41 miljoen euro

De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft in haar zevende werkingsjaar (van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023) 838,41 miljoen euro tol gegenereerd. Dat is 2 procent meer dan de 822,4 miljoen euro in het werkingsjaar daarvoor. Dat heeft Viapass, de interregionale entiteit die namens de drie gewesten de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert en controleert, bekendgemaakt bij de publicatie van zijn jaarverslag.