Op weg naar een betere mobiliteit

Viapass: de Kilometerheffing voor vrachtwagens
van +3,5 ton in België

Sinds 1 april 2016 is België een land met tolverplichting geworden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM en voertuigen van categorie N1/BC. Alle vrachtwagens die op de Belgische openbare weg rijden moeten een steeds ingeschakelde On Board Unit aan boord hebben. Die factureert alleen de verreden kilometers op betalende tolwegen.

Op deze website vindt u alle informatie over de Kilometerheffing, zoals antwoorden op deze vragen:

Wie valt onder de Kilometerheffing? »

Waar vind ik de tarieven en kaarten van de tolwegen? »

Het gebruik van de On Board Unit wordt gecontroleerd, en bij frauduleus of niet-gebruik beboet.

Belangrijk: Viapass is de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing. Voor specifieke technische vragen rond uw On Board Unit of vragen over uw factuur  moet u contact opnemen met uw dienstverlener.

Kilometerheffing: specifieke gevallen 

Ontdek onze infographics met in 3 stappen een eerste (niet juridisch bindende) indicatie of u onderworpen bent of niet

Nieuws

24 mei 2024
Viapass heeft haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd

Met de titel “Driven by Data, Driven by passion” benadrukt Viapass het belang van geomatica en de passie waarmee zijn teams deze informatie verwerken. Deze gegevens - het aantal en type vrachtwagens op onze wegen, het aantal afgelegde kilometers, de impact van evenementen enzovoort - worden niet alleen gebruikt om de activiteiten te controleren en ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt, >>>

25 apr 2024
Kilometerheffing vrachtwagens: wat verandert er op 01/07/2024

Brussel, 24 april 2024 – Vanaf maandag 1 juli 2024 gelden in Vlaanderen en Brussel nieuwe tarieven voor de kilometerheffing. Het gaat om een indexaanpassing. Om de vergroening van het logistiek transport aan te moedigen, heeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voordeeltarief van nul eurocent/km vanaf 01/07/2024 toegekend aan zero-emissie voertuigen (ZEV) zoals dit reeds het geval was op het volledige Vlaamse wegennet. De OBU blijft echter verplicht...

07 dec 2023
Kilometerheffing: wat verandert er op 1 januari 2024?

Brussel, 7 december 2023 – Vanaf maandag 1 januari 2024 veranderen volgende elementen in het kilometerheffingssysteem: In Vlaanderen verandert het tarief van 686Km wegen van nultarief naar normaal tarief en wordt een voordeeltarief van nul eurocent/km toegekend aan zero-emissie voertuigen (ZEV) op het volledige Vlaamse wegennet. De OBU blijft echter verplicht voor ZEV. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in Wallonië (Sofico) worden de ZEV nog ondergebracht in de emissie-categorie EURO VI...

12 okt 2023
Indexering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië op 1 januari 2024

De Raad van Bestuur van SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) heeft een tariefindexering goedgekeurd van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië. Die zal ingaan op 1 januari 2024. De indexering wordt berekend op basis van de consumptieprijsindex van augustus 2023 en volgt zo de prijsschommelingen van producten en diensten in België...