Vrijstellingen / Buiten KMH

De categorieën voertuigen die vrijgesteld zijn van de kilometerheffing of buiten de kilometerheffing vallen, zijn zeer beperkt en strikt limitatief. Er is een duidelijk verschil tussen de twee. Vrijgestelde voertuigen dienen verplicht een vrijstelling aan te vragen en te verkrijgen. Voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen mogen facultatief een toelating vragen wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden hieronder vermeld.

Aanvraag vrijstellingen

Een aantal categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van kilometerheffing. Het gaat hierbij uitsluitend om :

 • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
 • Voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.
 • Voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dienen verplicht een aanvraag tot vrijstelling te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven. Om een aanvraag te doen moet u een formulier invullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bijvoegen. Daarvoor gaat u naar de website van het gewest waar uw voertuig is ingeschreven:

Voor het Vlaams Gewest:

Voor het Brussels Gewest:

Voor het Waals Gewest:

Voor buitenlandse voertuigen:

Indien uw voertuig in het buitenland is ingeschreven:

Of stuur, behalve voor landbouw/bosbouw/tuinbouw voertuigen, een mail naar exemptions@viapass.be samen met de gegevens van uw voertuig (nummerplaat, MTM, euronorm) en een foto van voor- en zijaanzicht.

Categorieën buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing

Sommige categorieën van voertuigen vallen buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing:

– Bepaalde werktuig-voertuigen in die mate dat ze geen goederen vervoeren zoals:

 • Mobiele kranen
 • Ver-reikers/hoogtewerkers
 • Graafmachines
 • Bulldozers
 • Betonpompen zonder mixer
 • Dumpers

– Andere voertuigen zoals:

 • voertuigen met een ‘groene’ proefrittennummerplaat. Met ingang van 1 januari 2021 vallen bij de commerciële ‘groene’ nummerplaten alleen maar de proefrittenplaten buiten de kilometerheffing.  Die nummerplaten worden gebruikt door onderzoeksbureaus of constructeurs voor het testen van een specifiek voertuig of de onderdelen ervan. Zij mogen geen lading vervoeren . Niet-Belgische commerciële nummerplaten vallen buiten de kilometerheffing in België slechts binnen dezelfde voorwaarden, zoals vermeld in KB van 15-12-2019 hoofdstuk II afdeling 2. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/15/2020040940/staatsblad   Zij mogen daarvoor het formulier indienen dat te vinden is op de pagina Registratieformulier proefrittenplaat – Viapass kilometerheffing Alle andere commerciële nummerplaten voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton dienen een ingeschakelde OBU te hebben op de Belgische wegen.
 • Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren, noch commercieel, noch privé.
 • opleidingsvoertuigen in zoverre zij voldoen aan volgende voorwaarden:
  • zij hebben dubbele besturing in de cabine
  • zij vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld betonblokken)
  • zij zijn extern herkenbaar met de benaming “rijschool” op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek

Vrijwillige, niet-verplichte aanmeldingen van hogervermelde voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen kunnen gestuurd worden naar de belastingdiensten van de gewesten waar ze zijn ingeschreven of voor buitenlanders naar exemptions@viapass.be. Daarbij moeten wel de contactgegevens van de aanvrager bijgevoegd worden, samen met een foto en de nummerplaat van het voertuig.

Klik op de afbeelding hieronder om een tabel met voorbeelden te vergroten (ook te downloaden via de download pagina)