Over Viapass

Op 21 januari 2011 sloten de drie Gewesten van België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, een Politiek Akkoord over de hervorming van de verkeersfiscaliteit. In plaats van het bezit van een voertuig wilde men het gebruik ervan belasten. Daarom werd een plan uitgetekend voor een kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit akkoord zou resulteren in een samenwerkingsakkoord in 2014 en een decretale omkadering in 2015 voor de effectieve invoering van de Kilometerheffing voor vrachtwagens zoals we die kennen sinds 1 april 2016.

Om de controle op de dienstverleners te verwezenlijken, de coordinatie tussen de gewesten te verzorgen en de communicatie inzake de kilometerheffing centraal en uniform te houden werd de Interregionale Entiteit Viapass opgericht (Belgisch Staatsblad 17 juli 2014). Viapass coordineert, controleert en communiceert. Voor alles wat betrekking heeft op het verdelen van de On Board Units, de werking ervan en de facturatie van de verreden tolkilometers zijn de dienstverleners verantwoordelijk.

De handhaving op de naleving van de kilometerheffing gebeurt dan weer door de gewestelijke belastingdiensten. Via vaste, flexibele en mobile controle eenheden kunnen zij de goede naleving op de kilometerheffing nagaan en, bij inbreuken, beboeten.

Weggebruikers dienen dus voor alles wat de On Board Unit betreft contact op te nemen met hun dienstverlener: zowel voor inlichtingen of aanschaf, bij defecten of voor facturatie en betalingen.

Viapass zet voor buitenlanders de nodige stappen bij een gerechtvaardigde aanvraag voor een vrijstelling van kilometerheffing.

Raad van Bestuur

Brussel

 • Brigitte Pinte( vice-voorzitter; delegatieleider Brussel)
 • Eric Cooremans
 • Simon Rasquin
 • Isabelle De Visscher
 • Alain Embrechts (regeringscommissaris)

Vlaanderen

 • Bart Dewandeleer (vice-voorzitter; delegatieleider Vlaanderen)
 • Erwin Aerts
 • Nele Degraeuwe
 • Maarten Van Onckelen
 • Luc Daelmans (regeringscommissaris)

Wallonië

 • Frédéric de Bueger (voorzitter; delegatieleider Wallonië)
 • Frédérique Legros
 • Jaques Dehalu
 • Jean-Louis Gilles
 • Pascal Lehance (regeringscommissaris)

Viapass

De Administrateur-generaal van VIAPASS, Johan Schoups,  is lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.