Over Viapass

Onze missie

Viapass is het interregionaal overheidsagentschap dat de kilometerheffing voor vrachtwagens beheert en coördineert in naam van de drie Belgische gewesten. Als een echte internationale partner garandeert het agentschap een gelijke behandeling van elke weggebruiker en zorgt het ervoor dat de tol correct wordt geïnd en volledig wordt overgedragen aan de gewesten voor hun mobiliteitsoplossingen. Viapass deelt haar kennis en opgedane expertise met al haar stakeholders.

 

Onze visie

Viapass wil topdiensten leveren door de Europese referentie te zijn voor het betollen van het gebruik van de wegeninfrastructuur. Als agentschap willen we permanent innoverende technologieën onderzoeken. Wij engageren ons om nieuwe oplossingen voor rekeningrijden te bepleiten, te promoten en te testen. Wij willen de baken zijn in interoperabiliteit en standaardisatie.

Onze kernwaarden

Expertise

Oplossingsgericht

Klantgericht

Innovatie

Integriteit

Bereikbaarheid en open communicatie

Toegevoegde waarde

Efficiëntie

Op 21 januari 2011 sloten de drie Gewesten van België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, een Politiek Akkoord over de hervorming van de verkeersfiscaliteit. In plaats van het bezit van een voertuig wilde men het gebruik ervan belasten. Daarom werd een plan uitgetekend voor een kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit akkoord zou resulteren in een samenwerkingsakkoord in 2014 en een decretale omkadering in 2015 voor de effectieve invoering van de Kilometerheffing voor vrachtwagens zoals we die kennen sinds 1 april 2016.

Om de controle op de dienstverleners te verwezenlijken, de coordinatie tussen de gewesten te verzorgen en de communicatie inzake de kilometerheffing centraal en uniform te houden werd de Interregionale Entiteit Viapass opgericht (Belgisch Staatsblad 17 juli 2014). Viapass coordineert, controleert en communiceert. Voor alles wat betrekking heeft op het verdelen van de On Board Units, de werking ervan en de facturatie van de verreden tolkilometers zijn de dienstverleners verantwoordelijk.

De handhaving op de naleving van de kilometerheffing gebeurt dan weer door de gewestelijke belastingdiensten. Via vaste, flexibele en mobile controle eenheden kunnen zij de goede naleving op de kilometerheffing nagaan en, bij inbreuken, beboeten.

Weggebruikers dienen dus voor alles wat de On Board Unit betreft contact op te nemen met hun dienstverlener: zowel voor inlichtingen of aanschaf, bij defecten of voor facturatie en betalingen.

Viapass zet voor buitenlanders de nodige stappen bij een gerechtvaardigde aanvraag voor een vrijstelling van kilometerheffing.

Raad van Bestuur

Brussel

 • Brigitte Pinte (Vice-President)
 • Eric Cooremans
 • Isabelle De Visscher
 • Alain Embrechts (Regeringscommissaris)
 • Lucas Demuelenaere

Vlaanderen

 • Bart Dewandeleer (Ondervoorzitter)
 • Erwin Aerts
 • Anneleen Schutijzer
 • Maarten Van Onckelen
 • Luc Daelmans (Regeringscommissaris)

Wallonië

 • Dominique Darte (Voorzitter)
 • Jean Luc Gosselin 
 • Frédérique Legros
 • Jean-Louis Gilles
 • Dominique Defrise (Regeringscommissaris)

Viapass

De Administrateur-generaal van VIAPASS, Johan Schoups is lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.