Humanitair transport

Humanitair transport

Aanvraag voor terugbetaling van de kilometerheffing voor humanitair transport naar Oekraïne

  Belangrijk: Alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton dienen een actieve OBU te hebben in België. Humanitaire transporten voor Oekraïne moeten het formulier hieronder invullen voor mogelijke terugbetaling van het transport. Dit moet voor het vertrek gebeuren.

  Onder humanitaire goederen wordt verstaan goederen zoals dekens, kledij, tenten, voedselpakketten, medicijnen of medisch materiaal, …. Om een terugbetaling van tol te kunnen genieten, dient de lading exclusief te bestaan uit humanitaire goederen. Een gemengde lading van commerciële goederen/humanitaire goederen valt niet onder de toepassing van deze regeling.

  Vul het volledige aanvraagformulier hieronder in met de bijhorende bewijsstukken of stuur een email met alle gevraagde informatie in het formulier hieronder naar contact@viapass.be.
  Na goedkeuring door Viapass wordt de kilometerheffing terugbetaald door uw dienstverlener.

  Contactpersoon (aanvraag/organisator van het transport)

  Voertuig waarmee het transport wordt uitgevoerd

  Dienstverlener

  Details van de reis

  Humanitaire organisatie of opdrachtgever van het humanitair transport

  Lading

  Bestaat de lading uit gemengd humanitaire / commerciële goederen?

  Bestemmeling

  Dit formulier dient u bij aanvraag tot terugbetaling bij de dienstverlener toe te voegen. Dit betekent evenwel niet dat de aanvraag automatisch goedgekeurd is.

  1 FORMULIER PER TRANSPORT

  Deze terugbetalingsregeling gaat van kracht voor transporten vanaf 22/06/2022, en zal van kracht blijven tot nader bericht.