Dienstverleners

Dienstverleners

Wie zijn de dienstverleners voor de kilometerheffing en wat doen zij voor mij?

Momenteel zijn er zeven firma’s die de dienstverlening uitvoeren: Axxès, Eurotoll, Telepass, Toll4Europe, Total, Satellic en Eurowag. Op uw vraag leveren zij u een On Board Unit voor uw vrachtwagens. Zij sturen u op regelmatige perioden een factuur voor de verreden tolkilometers. Dat bedrag moet aan hen betaald worden en wordt nadien doorgestort aan het gewest waar de kilometers verreden zijn. Bij problemen rond de OBU of de factuur moet u met uw dienstverlener contact opnemen.

Waar kan ik terecht wanneer ik vragen heb over mijn factuur?

Bij vragen over de factuur van uw verreden kilometers moet u zich wenden tot uw dienstverlener:

 

Dienstverleners Website Telefoon E-mail
Axxès klantendienst www.axxes.fr +33.426.297.580 sav@axxes.fr
Axxès commerciële dienst +33.426.297.520 lyon@axxes.fr
Eurotoll France klantendienst www.eurotoll.eu +33.825.101.080 service.client@eurotoll.fr
Eurotoll France inlichtingen +32.78.05.20.18
Eurowag www.eurowag.com +420 236 089 125 customercare-toll@eurowag.com
Satellic www.satellic.be +32.2.416.04.16 support@satellic.be
00800.72.83.55.42
Telepass www.telepass.com 0800.81.449 (vanuit België)
  +39.06.89.41.63.33
Toll4Europe
www.toll4europe.eu +49  89 5880 8925 contact@toll4europe.eu
Total Marketing Services (Total) www.total.be +32.2.288.99.72 Cards.belgium@total.com
Total Marketing Services (AS24) www.as24.com +32.2.274.27.80

tolls.info@as24.com

Hoe worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden via GSM-technologie doorgeseind naar een verwerkingscentrum, waar de verwerking gebeurt wat betreft facturen en betalingen.

Waar kan ik terecht bij problemen?

U kunt al uw vragen rond het beleid mailen naar contact@viapass.be. Voor praktische vragen rond het verkrijgen en gebruik van de apparatuur mailt u naar uw dienstverlener.