Nieuws

Gewesten publiceren EETS Domain Statements

Na Sofico namens het Waalse Gewest hebben ook nu ook het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun EETS Toll Domain Statements voor de Kilometerheffing gepubliceerd. Deze Toll Domain Satements bundelen de rechten en verplichtingen van operatoren die op de Belgische markt mee als dienstverlener voor de Viapass kilometerheffing actief willen zijn.
EETS is de afkorting voor “European Electronic Toll System”, het Europa van de tolheffende landen. Europa legt tolheffende landen de verplichting op om van de dienstverlening inzake het innen van tolgelden een open, concurrentieel systeem te maken waarin verschillende dienstverleners interoperabel kunnen ageren. De afspraken tussen de overheid en de kandidaat-dienstverleners, de technische vereisten en KPI’s zijn vervat in de Toll Domain Statements die nu werden gepubliceerd.

Viapass – de interregionale overheidsorganisatie die de coördinatie, controle en communicatie inzake de kilometerheffing verzorgt- heeft echter al op 16 september om die reden organisaties gebrieft die geïnteresseerd waren in het aanbieden van dergelijke dienstverlening. Zij kregen alle technische specificaties en konden zich dus tijdig en grondig voorbereiden op hun introductie.

Handleiding voor een open markt

De EETS documenten geven nieuwe mogelijke dienstverleners voor de kilometerheffing informatie inzake de wetgeving rond de kilometerheffing, de voorwaarden inzake de dienstverlening, de vereisten voor registratie, de acceptatieprocedure, de testprocedures en de KPI’s. Dit document moet officieel door de tolheffende instanties – de gewesten en Sofico- gepubliceerd worden zodat iedereen er kennis van kan nemen. Zij zijn ook te downloaden op de ‘download’ sectie van de website van Viapass.
Een aantal potentiële dienstverleners hebben niet gewacht op deze publicatie maar zijn met de nodige voorbereidingen begonnen na de briefing door Viapass. De namen van die organisaties staan vermeld op de EETS pagina van de website van Viapass, evenals de vooruitgang van hun voorbereidingen. Het gaat hierbij met name om de firma Axxes, Eurotoll, Total en Telepass. Wanneer zij aan alle gestelde voorwaarden voldoen en het testparcours met succes hebben doorlopen, kunnen zij door Viapass gehomologeerd worden. Viapass zal deze accreditatie duidelijk aankondigen op haar website op de EETS pagina.

Vanaf 1 april gebruik OBU verplicht

Vanaf 1 april 00h00 moeten alle vrachtwagens met een MTM van meer dan 3,5 ton uitgerust zijn met een On Board Unit die steeds ingeschakeld moet zijn wanneer men op de openbare weg komt. Slechts een heel beperkt aantal categorieën vallen buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing of zijn ervan vrijgesteld. Tot wanneer andere dienstverleners geaccrediteert zijn, is de firma Satellic de enige dienstverlener om nu al een OBU aan te vragen. De OBU’s kunnen via internet besteld worden en zullen binnen enkele werkdagen (2 à 5) geleverd worden. OBU’s kunnen ook bekomen worden via verdeelautomaten die op 126 verdeelpunten in België opgesteld staan.

Vanaf 1 april zullen de gewesten controle uitvoeren op het effectieve en correcte gebruik van de OBU. Bij niet-gebruik of fraude worden boetes uitgeschreven.