Nieuws

Kilometerheffing voor vrachtwagens start op 1 april 2016 in België

Op 01/04/2016 voeren de drie Gewesten van België de kilometerheffing in voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

De Raad van Bestuur van de Interregionale entiteit Viapass heeft beslist dat de kilometerheffing in België voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zal ingaan vanaf 1 april 2016. In de Raad van Bestuur zijn de drie gewesten van het land vertegenwoordigd.

De Regeringen van de Gewesten zullen in een volgende stap bepalen welke delen van het wegennet aan kilometerheffing onderhevig zullen zijn en wat het tarief per kilometer zal zijn. Eerder was al vastgelegd dat het tarief van de kilometerheffing zou variëren in functie van de Maximale Toelaten Massa (MTM) van de vrachtwagens, de Euro-emissieklasse en het type weg.

Bezoek regelmatig onze website www.viapass.be om op de hoogte te blijven van verdere informatie over de kilometerheffing en het project Viapass.