Nieuws

Vlaamse overheid keurt samenwerkingsakkoord over kilometerheffing goed

De Vlaamse regering heeft op 31 januari 2014 het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten over de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens goedgekeurd.

Ze stemde tevens in met de oprichting van een Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass. Het dossier moet nu nog voor goedkeuring naar het parlement.

Uit een voortgangsrapport over de invoering van rekeningrijden en een wegenvignet dat afgelopen donderdag werd voorgesteld, geeft aan dat er wat de kilometerheffing voor vrachtwagens betreft momenteel vier offertes op tafel liggen voor het aantrekken van een ‘Single Service Provider’, die het systeem moet ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten. Een voorkeursbieder zou nog in de eerste helft van dit jaar geselecteerd worden. Daarna kan gestart worden met de uitbouw van het systeem dat tegen 2016 operationeel moet zijn.