Nieuws

Drie gewesten gaan in zee met consortium Sky-ways voor implementatie kilometerheffing vrachtwagens

Na goedkeuring door de Vlaamse, de Brusselse en de Waalse regering vorige en deze week, heeft vandaag de Raad van Bestuur van de interregionale entiteit Viapass ingestemd met de gunning van de kilometerheffing voor vrachtwagens aan het consortium Sky-ways (T-systems International/Strabag AG).. De kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton wordt ingevoerd in 2016. Het betreft een intergewestelijk project, waarbij Sky-ways de inning voor zijn rekening zal nemen. Met de kilometerheffing voor vrachtwagens geven de 3 gewesten uitvoering aan de Europese Tolrichtlijn. De kilometerheffing zal gemoduleerd zijn naar plaats en naar voertuigkarakteristieken, zoals het gewicht en de euronorm. De tarieven dienen nog door elk gewest afzonderlijk te worden vastgelegd, na overleg met de betrokken sector. Op vrijdag 25 juli wordt het contract formeel ondertekend door Viapass en het consortium Sky-ways.