Viapass houdt kilometerheffing in België al drie jaar op koers: een voorbeeldig resultaat.

Op 1 april is het exact drie jaar geleden dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in België in werking trad. Bij die gelegenheid maakt Viapass – de overheidsorganisatie die de kilometerheffing coördineert, controleert en communiceert namens de drie gewesten- ook een overzicht van de afgelopen werking jaren gaande van 1 april tot 31 maart dus.
Tijdens het voorbije werkingsjaar ’18-’19 (van 1 april tot 31 maart) werd er in de drie gewesten samen een bedrag van 713.8 miljoen euro geïnd. Dat is een stijging van 2,64% ten opzichte van het jaar daarvoor. (ter info: tijdens het kalenderjaar 2018 werd 712 miljoen euro geïnd. )

Ook in zijn derde werkingsjaar bleef Viapass de kilometerheffing voor vrachtwagens op koers houden. De lichte verhoging van het totaal vindt zijn oorsprong in de indexering van de tarieven die de gewesten elk jaar dienen door te voeren, en een lichte vermeerdering van het aantal gereden kilometers. Sinds 1 januari 2018 vallen ook de lichte vrachtwagens N1 met carrosseriecode BC mee onder de kilometerheffing, hoewel hun aantal vrij beperkt is.
Als coördinerend orgaan is Viapass behoorlijk actief geweest. In het afgelopen werkingsjaar werden bijkomende EETS providers getest en geaccrediteerd. In totaal heeft de vrachtwageneigenaar nu de keuze over 6 dienstenleveranciers waarvan er 5 OBU’s verdelen die de mogelijkheid hebben om in meerdere landen ingezet te kunnen worden.
Een belangrijk effect van de kilometerheffing bleef zich ook het voorbije jaar verder manifesteren: de vergroening van de vloot. In de berekening van de heffing zit, zoals ook Europa het nu vraagt, een milieucomponent. Hoewel mindere kilometerprijs voor een ‘groene’ vrachtwagen zeker niet de enige reden is, speelt het argument duidelijk ook mee bij de vlooteigenaars om hun vloot jong en groen te houden. “ In 2016 zijn we gestart met 33% van de tolkilometers verreden door Euro6 vrachtwagens ; vandaag is dat gestegen tot 63% van het totaal , een significante stijging.” zegt Johan Schoups, Administrateur-generaal van Viapass.
Op een moment dat meer en meer landen in Europa overwegen om een wegenheffing in te voeren heeft Viapass in opdracht van Vlaanderen, Wallonië en Brussel bewezen hoe een kilometerheffingssysteem met succes gerealiseerd kan worden. “Wij werden het afgelopen jaar geconsulteerd door verscheidene landen en organisaties om op onze expertise beroep te doen.” zegt Johan Schoups. “Dat is niet verwonderlijk aangezien wij de eersten waren om een satelliet-gebaseerde tolheffing op dergelijk grote schaal in één beweging uit te rollen en volledige in overeenstemming met de EU-EETS-richtlijn . Bij monde van Eurocommissaris Bulc van Mobiliteit werd gesteld dat Viapass een voorbeeld is voor alle landen die een dergelijke heffing willen invoeren. Die woorden betekende dan ook een mooie beloning voor de geleverde inspanningen voor het hele Viapass team. “