Kilometerheffing voor vrachtwagens: wat er verandert op 1 januari 2019

Brussel, 19 december 2018 ___ Op 1 januari 2019 worden in België twee wijzigingen doorgevoerd in de kilometerheffing voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC.
In Wallonië worden de tarieven geïndexeerd.
In Vlaanderen wordt 38 kilometer toegevoegd aan het betalende wegennet van de kilometerheffing met ingang van 1 januari 2019.

Het betreft drie bijkomende trajecten, met name:
• A11 van Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49)
• N36 van Roeselare (R32) tot N35 (Zarren)
• N722 van N80 (Hasselt) tot N718 (Sint-Truiden)

De kaart waarop de trajecten zijn aangeduid, is te vinden op

https://www.viapass.be/wp-content/uploads/2018/12/Vlaanderen-met-NW.pdf 

Ook zijn de nieuwe tarieven gekend die Wallonië zal invoeren vanaf 1 januari 2019, na indexering van de bestaande tarieven.

De tabel staat op 2019 tar nl

 

Vlaanderen en Brussel hadden hun tarieven al aangepast aan de index op 1 juli 2018.

 

Over Viapass
Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. De kilometerheffing geldt sinds 1 januari 2018 ook voor opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC. Viapass controleert de operationaliteit van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. De organisatie waakt er eveneens over dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be