KILOMETERHEFFING: INDEXERING TARIEVEN VLAANDEREN EN BRUSSEL VANAF 1 JULI 2019

De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel voeren met ingang van 1 juli 2019 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel.
Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald in het decreet/ordonnantie op de invoering van de Kilometerheffing. Vlaanderen en Brussel voeren nu een indexering door ; de tarieven van Wallonië (Sofico) zullen geïndexeerd worden op 1 januari 2020.
De actieve OBU’s van alle dienstverleners worden automatisch aangepast aan de nieuwe gegevens op 1 juli 2019. U hoeft hiervoor niets te ondernemen.
U vindt de parameters die vanaf 1 juli geldig zijn alvast  hier .