Nieuws

Verjaardag

17 juli was een feestelijk moment voor iedereen die betrokken is bij Viapass. De organisatie vierde die dag namelijk zijn eerste verjaardag. Op 17 juli 2014 verscheen de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad.

Sindsdien is er heel wat werk verzet door de Interregionale Entiteit. Er werd gestart met de aanwerving van een Administrateur-Generaal en de benoeming van de Raad van Bestuur. Een openbare aanbesteding werd uitgeschreven en een Single Service Provider (Satellic) geselecteerd en gecontracteerd. Ondertussen lopen de werken voor de uitbouw van de infrastructuur en de communicatie op kruissnelheid. Volgende stappen zijn het schrijven van een EETS Domain Statement en de briefings met potentiele kandidaat-Service Providers. In oktober starten de eerste registraties van weggebruikers om een OBU aan te vragen. De kilometerheffing zelf treedt in werking op 1 april 2016.