Nieuws

Invoering kilometerheffing in Staatsblad

Met de publicatie in het Staatsblad van de respectieve decreten en ordonnantie werd de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen, Wallonië en Brussel officieel .

De publicaties zijn te raadplegen in het Staatsblad op http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm

  • Voor Vlaanderen op 3 juli 2015 (Numac 2015035995)
  • Voor Wallonie op 16 juli 2015 (Numac 2015027115)
  • Voor Brussel op 12 augustus 2015 (Numac 2015031511)

Alles is ook terug te vinden op de websites van de respectieve parlementen: