Geblokkeerde upgrade OBU’s Satellic: correctie maatregelen.

Geblokkeerde upgrade OBU’s Satellic: correctie maatregelen.

De software upgrade die vanaf 23 april voor problemen zorgde bij verschillende Satellic OBU’s werd stilgelegd. Gebruikers lopen geen risico op onterechte boetes.

Einde vorige week  heeft dienstverlener Satellic een update doorgevoerd op de software van zijn On Board Units (OBU). Dit zorgde er echter voor dat een aantal OBU’s blokkeerde.  In het totaal gaat het op dit moment over 867 toestellen op 77.000 uit de eerste golf updates. 4000 toestellen uit de eerste golf werden nog niet aangeschakeld door hun gebruikers.

Viapass heeft de dienstverlener verzocht zijn verantwoordelijkheid in deze op te nemen, en volgende concrete maatregelen zijn van toepassing:

 

–             Het updateproces werd onmiddellijk stilgelegd bij vaststelling van het probleem op vrijdagmorgen 24/04/2020.

–             Viapass en de Gewestelijke Overheden zorgen ervoor dat gebruikers met getroffen Satellic OBU geen onterechte boete krijgen als ze op dat moment met hun voertuig op de openbare weg reden.

–             Satellic zal alle getroffen gebruikers rechtstreeks contacteren, en ervoor zorgen dat waarborgen zeer snel (10 werkdagen) worden teruggestort. Dit geldt ook voor pre-paid bedragen op de OBU.

–             Satellic moet een faire compensatie aanbieden aan getroffen gebruikers

–             De fout in de update zal worden gecorrigeerd, en de correctie zal pas worden uitgerold als alles opnieuw werd getest.

 

Meer informatie en details op de website van de provider Satellic via deze link : https://www.satellic.be/nl/news/misgelopen-update-op-sommige-obus