Verplichtingen kilometerheffing voor mobilhomes, paardenvervoer en oldtimers

Verplichtingen kilometerheffing voor mobilhomes, paardenvervoer en oldtimers

Door: stephanie

Brussel, 30 juni 2023 – Met het zomerseizoen in het vooruitzicht start Viapass een informatiecampagne om te verduidelijken in welke gevallen mobilhomes/kampeerwagens, oldtimertrucks en voertuigen voor paardenvervoer kilometerheffing moeten betalen.

Voertuigen onderworpen aan de kilometerheffing, moeten op de openbare weg in België altijd met een ingeschakelde On Board Unit (OBU) rijden, ook buiten tolwegen. Een OBU is een apparaat dat de gereden kilometers op tolwegen registreert.

Wie onderworpen is aan de kilometerheffing en toch geen On Board Unit heeft, riskeert een boete van 800 euro boete per gewest en per dag, en dit terwijl men gemiddeld slechts 17 euro kilometerheffing betaalt per 100 afgelegde kilometers op de Belgische tolwegen.

Mobilhomes/kampeerwagens

Mobilhomes/kampeerwagens zijn specifiek bestemd voor passagiersvervoer (=voertuigcategorie M op de boorddocumenten). In mobilhomes/kampeerwagens van de categorie M is er een woonruimte met zitruimte en een al dan niet opklapbare tafel, een kookeenheid, opbergfaciliteiten en een slaapruimte. Als op de boorddocumenten de voertuigcategorie M specifiek vermeld staat, vallen ze buiten de kilometerheffing.

Andere voertuigen zijn ingeschreven als vrachtwagen (voertuigcategorie N op de boorddocumenten).

Deze voertuigen van categorie N zijn verplicht onderworpen aan de kilometerheffing als ze zwaarder wegen dan 3,5 ton MTM of als ze een opleggertrekkend voertuig zijn (carrosseriecode N1/BC). Als de eigenaar zijn vrachtwagen ombouwt van categorie N (= vrachtwagen) naar mobilhome, dan valt het voertuig niet automatisch onder categorie M (= personenvervoer).

De boorddocumenten moeten eerst aangepast worden alvorens er kan worden gesteld dat het voertuig niet onder de regelgeving van de kilometerheffing valt.

De website van Viapass definieert het begrip “mobilhome” met een infographic.

Oldtimertrucks

Oldtimertrucks mogen geen goederen vervoeren om buiten het bereik van de kilometerheffing te vallen. Onder goederen verstaat men alles wat geladen/ontladen kan worden, inclusief andere oldtimers. Verder mag de vrachtwagen niet ingezet worden voor commerciële of professionele doeleinden, waaronder betaald personenvervoer. Hij mag evenmin gebruikt worden als werktuig of voor dagelijkse verplaatsingen. Ook reclamevoering geldt als commercieel gebruik.

In België dient de vrachtwagen over een O-nummerplaat te beschikken om als oldtimer te worden beschouwd. Buitenlandse vrachtwagens worden beschouwd als oldtimers als ze minstens 30 jaar oud zijn én als ze aan de andere voorwaarden voldoen die in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 staan[1].

Op de website van Viapass staat ook een infographic in verband met oldtimertrucks.

Voertuigen die paarden vervoeren

Voertuigen ingeschreven als personenvervoer (voertuigcategorie M op de boorddocumenten) zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing. In de praktijk betekent dit dat er een woonunit aanwezig is zoals bij mobilhomes. Opgelet, een voertuig met een woongedeelte, ingeschreven als categorie “N” (vrachtwagen), moet wel kilometerheffing betalen

Voertuigen van categorie N die professioneel of hobbymatig paarden vervoeren, betalen wel kilometerheffing in de volgende gevallen: het voertuig is van categorie N1 met koetswerkcode BC (=opleggertrekkend voertuig), of van categorieën N2 of N3 voor vrachtwagens die zwaarder wegen dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa. De letter van de wet beschouwt paarden immers ook als goederen.

De website van Viapass herneemt een infographic rond paardenvervoer.

Hoeveel en waar kilometerheffing betalen?

De On Board Units die de gereden kilometers op tolwegen registreren, zijn verkrijgbaar bij een van de zeven in België geaccrediteerde dienstverleners voor de kilometerheffing: Axxès, Eurotoll, Satellic, Telepass, Toll4Europe, TotalEnergies Marketing Services en W.A.G. Payment Solutions.

Het bedrag per gereden kilometer op betalende tolwegen hangt af van drie factoren: het gewest waar de weg ligt, de gewichtsklasse (meer dan 3,5 ton tot 12 ton, meer dan 12 ton tot 32 ton, en meer dan 32 ton maximaal toegelaten massa of MTM) en de Euro-emissienorm van het voertuig (van de meest vervuilende Euro 0-norm tot de meest milieuvriendelijke Euro 6-norm). Hoe minder zwaar en milieuvriendelijker het voertuig, hoe voordeliger het tarief per gereden kilometer. Een tabel met de tarieven en kaarten met de betalende tolwegen bevinden zich op de downloadpagina (https://www.viapass.be/downloads) van Viapass’ website. Alle wegen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn per definitie tolwegen.

[1] Art. 2 , § 1, 7° van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1986 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. (voor meer toelichting zie : https://mobilit.belgium.be/nl/weg/inschrijven-en-schrappen/inschrijven/een-oldtimer-inschrijven)