Indexering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië op 1 januari 2024

Indexering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië op 1 januari 2024

Door: stephanie

De Raad van Bestuur van SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) heeft een tariefindexering goedgekeurd van de kilometerheffing voor vrachtwagens in Wallonië. Die zal ingaan op 1 januari 2024. De indexering wordt berekend op basis van de consumptieprijsindex van augustus 2023 en volgt zo de prijsschommelingen van producten en diensten in België. De gemiddelde indexaanpassing op januari 2024 bedraagt +4,08%. De nieuwe tarieven van de kilometerheffing vangen zo de prijsverhoging op van materiaalkosten en arbeidskrachten in België. Beide zijn sleutelposten bij het onderhoud en herstel van wegeninfrastructuur.

 

Tarieven exclusief BTW vanaf 1 januari 2024 (€/km)
Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6
“MTM Sleep” > 3,5 ton en ≤ 12 ton 0,108 € 0,108 € 0,108 € 0,108 € 0,080 € 0,066 € 0,054 €
“MTM Sleep” > 12 ton en ≤ 32 ton 0,210 € 0,210 € 0,210 € 0,210 € 0,182 € 0,168 € 0,156 €
“MTM Sleep” > 32 ton 0,240 € 0,240 € 0,240 € 0,240 € 0,212 € 0,198 € 0,186 €