Nieuws

Twee vrachtwagenchauffeurs betrapt op gebruik van illegale stoorzenders

Bij controleacties die afgelopen vrijdag 15 juni plaatsvonden rond “Barrière de Champlon” nabij het Waalse Nassogne, en bij Marche-en-Famenne, werden twee vrachtwagenchauffeurs betrapt op het illegale gebruik van een stoorzender (ook ‘jammer’ genoemd) met de bedoeling op die manier de Viapass kilometerheffing te ontwijken. De actie werd uitgevoerd door gewestelijke controle-ambtenaren voor de kilometerheffing in samenwerking met de controleurs van telecomtoezichthouder BIPT.

Deze diensten houden regelmatig gezamenlijk controleacties tegen het illegaal gebruik van stoorzenders. Die toestellen zorgen ervoor dat de On Board Unit (OBU), het tolkastje dat elke vrachtwagen in zijn cabine moet hebben, minder of geen kilometers aanrekent dan in werkelijkheid zou moeten. Daarmee probeert men de signalen die het tolkastje van de satelliet ontvangt te verstoren zodat de OBU niet meer correct functioneert.

De betrapte chauffeurs werden door de controleurs geverbaliseerd. Chauffeurs die zich aan dergelijke illegale praktijken bezondigen begaan een dubbele overtreding. Enerzijds plegen zij een inbreuk op de telecomwet die het bezit en gebruik van jammers verbiedt en zeer streng bestraft. Anderzijds frauderen zij ook manifest op de kilometerheffing voor vrachtwagens, met cumuleerbare boetes van 1000 euro tot gevolg.

“De actie verliep in het kader van geregelde controleacties die in een goede samenwerking tussen Viapass en het BIPT opgezet worden om fraude met stoorzenders tegen te gaan”, zegt Johan Schoups, Administrateur-generaal van Viapass. “Chauffeurs die dergelijke frauduleuze praktijken toepassen plegen deloyale concurrentie ten opzichte van hun collega’s die wel in regel zijn, en lopen uiteindelijk toch tegen de lamp met bijzonder zware gevolgen. Wij zullen dan ook dergelijke controles verder blijven uitvoeren.”

“Het bezit en het gebruik van jammers zijn strikt verboden in België. Gebruikers ervan stellen zich bloot aan zware boetes. Het BIPT zal daarom zijn medewerking blijven verlenen om samen met Viapass controles uit te voeren op het terrein”, klinkt het verder bij BIPT Raadslid Jack Hamande.

Sinds 1 april 2016 moeten alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM een ingeschakelde On Board Unit (OBU) in de cabine gemonteerd hebben voor het gebruik van de Belgische wegen. Sinds 01/01/2018 is de OBU ook voor voertuigen van categorie N1/BC verplicht. De OBU meet de verreden kilometers op betalende tolwegen. Op basis daarvan wordt een vrachtwageneigenaar belast op het effectieve gebruik van zijn voertuig en niet meer op het loutere bezit ervan. Alle inlichtingen over de kilometerheffing en het goede gebruik van een On Board Unit zijn te vinden op de website van www.viapass.be . Beelden van een eerdere actie tegen het gebruik van jammers zijn te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=0cOkf8AWZOI