Nieuws

Kilometerheffing: indexering tarieven Vlaanderen en Brussel vanaf 1 juli 2018

De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel voeren met ingang van 1 juli 2018 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel.

Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald in het decreet/ordonnantie op de invoering van de Kilometerheffing. Vlaanderen en Brussel voeren een indexering door. De tarieven van Wallonië (Sofico) zullen geïndexeerd worden op 1 januari 2019.

De actieve OBU’s van alle dienstverleners worden automatisch aangepast aan de nieuwe gegevens op 1 juli 2018. U hoeft hiervoor niets te ondernemen.

U vindt de parameters die vanaf 1 juli geldig zijn alvast hier.