Nieuws

Aantal Euro 6-vrachtwagenkilometers in België bijna verdubbeld sinds invoering van de kilometerheffing

Het aandeel van de minst vervuilende vrachtwagens, met emissienorm Euro 6, in de gereden kilometers op de Belgische betalende wegen heeft eind vorig jaar de grens van vijftig procent overschreden. Bij de invoering van de kilometerheffing voor trucks met een maximaal toegelaten massa (MMT) van meer dan 3,5 ton, in april 2016, was dat aandeel nog 29,3 procent.

Euro 6-vrachtwagens moeten op betalende wegen in België minder betalen per kilometer dan meer vervuilende, oudere trucks. De uitstootnorm is een van de drie parameters die de prijs per kilometer bepaalt, naast de MMT en de weg waarop de vrachtwagen rijdt.

Exact 50,9% van de betalende kilometers op de Belgische wegen werd in december 2017 afgelegd door Euro 6-vrachtwagens. Samen met Euro 5-trucks bedraagt het percentage 87%. Het Euro 6-aandeel in de betalende kilometers is gestaag gegroeid sinds april 2016.

“Een van de gevolgen die de wetgever nastreefde door de tarieven voor de kilometerheffing ook afhankelijk te maken van de uitstootnorm, was een daling van de meest vervuilende vrachtwagens op onze wegen”, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass, de overheidsorganisatie die namens de drie gewesten de kilometerheffing coördineert en controleert. “Hoewel het lagere tarief voor minder vervuilende trucks zeker niet de enige reden is om een oude vrachtwagen te vervangen door een nieuwe, denken we wel dat het een reden is om dat sneller te doen.”

Febetra, een van de belangrijke Belgische federaties van goederenvervoerders over de weg, deelt die mening. “De kilometerheffing zorgt voor een snellere vergroening van de vloot”, zegt Philippe Degraef, de directeur van Febetra. “Als je voor hetzelfde traject minder kilometerheffing moet betalen dan een concurrent met een oudere en meer vervuilende vrachtwagen, kan je lagere prijzen aanrekenen aan klanten of zelf meer overhouden.”

Peter Brock, voorzitter van de afdeling trucks van automobielfederatie Febiac en tevens hoofd van Mercedes-Benz Trucks voor België en Luxemburg, ziet die evolutie ook. “Door de kilometerheffing hebben vooral bedrijven die veel betalende kilometers rijden hun oudere vrachtwagens versneld vervangen door nieuwe Euro 6-trucks. Hoewel het tariefverschil met Euro 5 in Vlaanderen en Brussel maximaal 2 cent bedraagt, betaal je toch een lager tarief per gereden kilometer op betalende wegen, verbruikt een Euro 6-vrachtwagen minder brandstof en heb je minder onderhoudskosten.”