Nieuws

Kilometerheffing: 3,4% meer kilometers, 3,2% meer ontvangsten in 2017

De kilometerheffing voor vrachtwagens in België heeft in 2017 676 miljoen euro opgebracht. In totaal reden de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton 6,13 miljard kilometer op betalende tolwegen. Dat heeft Viapass vandaag bekend gemaakt bij de voorstelling van het jaarverslag 2017 van de Interregionale Entiteit.

De kilometerheffing in België ging van start op 1 april 2016. Het jaar 2017 is het eerste volledige boekjaar; een vergelijking met andere volledige boekjaren kan dan ook niet gemaakt worden. Toch zijn er wel enkele markante cijfers te signaleren. Zo steeg het maandelijks gemiddelde aantal verreden kilometers in 2017 met 3,41% terwijl de maandelijkse geïnde tolgelden met 3,17% stegen. Meer ‘groene’ Euro 5 & 6 vrachtwagens is een verklaring voor het verschil in groeiritme. In 2017 lagen de maandelijkse ontvangsten aan tolheffing het hoogste in maart met 62,5 miljoen euro voor 569,2 miljoen verreden kilometers. De minst actieve maand was december 2017 met 49,2 miljoen ontvangsten en 444,7 miljoen verreden kilometers. De gemiddelde ontvangsten per maand bedroegen 56,3 miljoen euro in 2017 (54,6 miljoen euro in 2016) en gemiddeld werd er per maand 511,2 miljoen kilometer verreden (494,3 miljoen in 2016).
De minst actieve maand in 2016 was juli met 49,9 miljoen euro aan tolheffing en 446,9 miljoen verreden kilometers. Juni 2016 was dan weer de meest actieve maand van dat jaar met 58,7 miljoen euro aan tolheffing en 532,5 miljoen kilometer.

Interessant is wel een 12 maanden vergelijking tussen de aprilmaanden. Van april 2016 tot eind maart 2017 lagen de ontvangsten op 660 miljoen euro. De daaropvolgende 12 maanden lag dat op 686 miljoen euro of een stijging van 4,1%. In gereden afstanden vertaalt zich dat als 5,972 miljard kilometer in de eerste 12 maanden (april ’16-april ’17) en 6,177 miljard kilometer de volgende 12 maanden (april ’17-april ’18). Dat is een stijging van 3,4%.

In die vergelijking dient wel rekening gehouden te worden met verschillende invoeringen van indexaanpassing. Vlaanderen en Brussel indexeerden hun tarieven op 1 juli 2017, Wallonië op 1 januari 2018. Wallonië voerde op 1 juli 2017 een toevoeging van 33 kilometer aan zijn tolwegennet door terwijl Vlaanderen 157 kilometer aan tolwegen doorvoerde op 1 januari 2018.
Daarnaast werden er nog verdere wijzigingen doorgevoerd aan de kilometerheffing vanaf 1 januari 2018. Zo werd de categorie opleggertrekkende voertuigen N1 met code BC toegevoegd aan de tolplichtige voertuigen, en kwam er een gradueel boetesysteem van 100 – 500 – 800 en 1000 euro afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Derde jaarverslag in het kader van een Europese primeur

Een overzicht van deze cijfers en maatregelen staat te lezen in het derde jaarverslag dat Viapass vandaag ook voorstelde. Het werk kan hier gedownload worden. Daar komen ook alle CEO’s van de dienstverleners aan het woord over hun ervaringen met het accreditatieproces en kilometerheffingssysteem, naar aanleiding van de accreditering in 2017 van drie nieuwe EETS* dienstverleners op de Belgische markt. Naast de basisdienstverlener Satellic en EETS provider Axxes, die reeds actief waren van bij de start in 2016, werden voorbije jaar ook nog Eurotoll, Telepass en Total tot de Belgische markt toegelaten. Twee andere firma’s zijn met de tests gestart die later tot een accreditatie door Viapass moeten leiden. Het zijn het Tsjechische WAG Payment Solutions en het Duitse Toll4Europe.
“De cijfers die we vandaag voorstellen, en het jaarverslag geven een mooi overzicht en palmares van wat er zich in 2017 op het vlak van de kilometerheffing afspeelde, en de rol van Viapass daarin”, zegt Johan Schoups, administrateur generaal van de Interregionale Entiteit. “Onze operaties verliepen het afgelopen jaar duidelijk op kruissnelheid. Tegelijkertijd heeft Viapass nogmaals zijn voortrekkersrol in de verf gezet binnen de nieuwe Europese tolheffingsreguleringen, met 4 EETS dienstverleners die hun diensten in het land aanbieden, op een GNSS tolsysteem dat het meest geavanceerde is in Europa en zelfs in de wereld.“
* European Electronic Toll Service