Nieuws

Kilometerheffing goederenvervoer over de weg: de aanpassingen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 veranderen vier zaken aan de kilometerheffing zoals we ze vandaag kennen. De gewestregeringen beslisten om de tarieven per kilometer te wijzigen in de drie gewesten van België. Vlaanderen en Wallonië breiden hun betalende tolwegennet uit. De drie gewestregeringen voegen ook een nieuwe categorie tolplichtige voertuigen toe en wijzigen het boetesysteem.

Dit zijn alle maatregelen die ingaan vanaf 1 januari:

1. Het wegennet

Na evaluatie van anderhalf jaar kilometerheffing heeft de Vlaamse regering beslist om 157 kilometer betalende tolwegen toe te voegen aan het bestaande netwerk van 2.225 kilometer. Wallonië voegt 4 kilometer toe aan het netwerk van 2.410 kilometer. In Brussel gold er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest.

In Vlaanderen en Wallonië komen de volgende trajecten erbij:

Vlaanderen

 • N14 vanaf het kruispunt met de R16 (Lier) tot en met de kruising met de E34 (Zoersel)
 • N35 vanaf het kruispunt met de N43 (Deinze) tot het kruispunt met de N37 (Tielt)
 • N35 vanaf het kruispunt met de N50 (Pittem) tot aan het kruispunt met de N330 (Avekapelle)
 • N42 vanaf het kruispunt met de N8 tot aan de grens met Wallonië
 • N43 vanaf het kruispunt met de R8 in Kortrijk tot aan het kruispunt met verbindingsweg naar de R4 in Gent
 • N73 van het centrum van Heppen (begin N73) tot aan het kruispunt met de N762 in Kinrooi

Wallonië

In Wallonië wordt 4 kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van tolwegen:
N5g: vanaf het kruispunt met de N5 (Couvin) tot aan het kruispunt met ‘Ry de Rome’. Het gaat hier om de eerste fase van de omleiding rond Couvin. Die werd recent in gebruik genomen en verbetert de verkeersveiligheid en -doorstroming.

2. De tarieven

Al eerder was aangekondigd dat de tarieven voor het Sofico-netwerk in Wallonië aangepast worden op 1 januari. In Vlaanderen en Brussel wordt op diezelfde datum een differentiëring ingevoerd van de tarieven voor Euro V en Euro VI voertuigen. Bij de tarieven voor een Euro V voertuig komt er 1 eurocent bij.
Vanaf 1 januari zullen de volgende tarieven gelden op de betalende tolwegen in België:

3. Boetetarieven

Ook het boetesysteem wijzigt op 1 januari 2018. In plaats van het eenheidstarief van 1.000 euro voor een vastgestelde overtreding, komt er een variabel tarief volgens de ernst van de overtreding. De tarieven zijn de volgende:

1.000 euro voor een overtreding van categorie A:

 • manipulatie van de elektronische registratievoorziening (On Board Unit) met de bedoeling te frauderen
 • vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de Euro-uitstootnorm van het voertuig te bepalen (met fraude als doel)

800 euro voor een overtreding van categorie B

 • een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig
 • er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

500 euro voor een overtreding van categorie C:

 • een elektronische registratievoorziening (OBU) voor België is niet aanwezig aan boord van het voertuig
 • er is voor het betrokken voertuig geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten de elektronische registratievoorziening (OBU) is niet ingeschakeld
 • de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is de OBU van een ander voertuig
 • gebruik van het wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst met de provider geschorst werd
 • gebruik van het wegennet met een OBU nadat het ter beschikking gestelde betaalmiddel ontoereikend is geworden
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig stelt zich niet onmiddellijk in verbinding met de dienstverlener
 • de OBU signaleert een probleem, of lijkt niet te werken, en de houder van het voertuig neemt wel meteen contact op met de dienstverlener, maar leeft de ontvangen instructies niet na et een van de providers die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België

100 euro voor een overtreding van categorie D:

 • elke andere inbreuk op de kilometerheffing die hierboven niet vermeld is

4. Bijkomende categorie voertuigen tolplichtig

Tot slot zal vanaf 1 januari 2018 een bijkomende categorie voertuigen onder de kilometerheffing vallen. Het gaat om de zogenaamde BE-trekkers: trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Zij zullen dezelfde kilometerheffing moeten betalen als vrachtwagens. Het tarief per kilometer hangt af van de gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

“De kilometerheffing is in april 2016 gestart als een duidelijk en soepel systeem van tolheffing”, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass. “Het was voorzien in de wetgeving dat het systeem op regelmatige basis geëvalueerd zou worden door de drie gewesten, en aangepast wordt aan de noden. Die aanpassingen hebben de gewesten nu binnen hun eigen bevoegdheden doorgevoerd.”