Controleactie in Kalken: vrachtwagens zonder OBU van de baan gehaald

Bij een gecoördineerde controleactie van Viapass en de Vlaamse Belastingdienst aan weerszijden van de E17 in Kalken op het correct gebruik van een On Board Unit werden dinsdag vier vrachtwagens betrapt die zonder OBU reden. Zij kregen voor die overtreding elk een boete van 800 euro. Daarenboven werden er nog 21 additionele processen-verbaal opgemaakt voor diverse andere overtredingen op de regelgeving inzake de kilometerheffing.
In totaal werden er 34 vrachtwagens aan de kant gezet en gecontroleerd. Na een passage door een controleportiek en via een verplaatsbare controlecamera was gebleken dat zij niet volledig in orde waren met de reglementering aangaande de kilometerheffing. De agenten van de Vlaamse belastingdienst schreven in totaal een bedrag van 22.694 euro uit aan administratieve boetes.

De kilometerheffing voor vrachtwagens is in België van start gegaan op 1 april 2016. Volgens de regelgeving moeten alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en de voertuigen van categorie N1/BC een OBU aan boord hebben die steeds is ingeschakeld op alle wegen. Die toestellen meten exact het aantal gereden kilometers zodat een factuur opgesteld kan worden voor de verschuldigde tolheffing. De interregionale entiteit Viapass beheert, coördineert en controleert het systeem van de kilometerheffing in naam van de drie Belgische gewesten. Agenten van de gewestelijke belastingdiensten zorgen voor de effectieve handhaving op de baan en schrijven ook boetes uit bij overtreding.