Kilometerheffing voor vrachtwagens: wat er verandert op 1 januari 2020

Brussel, 4 november 2019 ___ Op 1 januari 2020 worden in België twee wijzigingen doorgevoerd in de kilometerheffing voor vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC.

In Wallonië worden de tarieven geïndexeerd en wordt er 22 kilometer toegevoegd aan het betalende wegennet van de kilometerheffing met ingang van 1 januari 2020.

Het betreft korte bijkomende trajecten op de N224, de N246, de N5g, en de N610.

 

De kaart waarop de trajecten zijn aangeduid, is hier  terug te vinden.

Ook zijn de nieuwe tarieven gekend die Wallonië zal invoeren vanaf 1 januari 2020, na indexering van de bestaande tarieven.

De tabel vindt u ook  hier 

Vlaanderen en Brussel hadden hun tarieven al aangepast aan de index op 1 juli 2019.

Over Viapass

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. De kilometerheffing geldt sinds 1 januari 2018 ook voor opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC. Viapass controleert de operationaliteit van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. De organisatie waakt er eveneens over dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be