Tarieven

Tarieven

Tarieven tolheffing voor de 3 gewesten

Hier vindt u de tarieven voor de tolheffing voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië die vanaf 1 juli  2022 van kracht zijn.

tarieven vanaf 1 juli 2022