Tarieven

Tarieven

Tarieven tolheffing voor de 3 gewesten

Hier vindt u de tarieven voor de tolheffing voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië die vanaf 1 januari  2023 van kracht zijn.

tarieven vanaf 1 januari 2023