09.10.2018 – Bijkomende betalende tolwegen in Vlaanderen en geïndexeerde tarieven in Walllonië vanaf 1 januari 2019

 

De Vlaamse regering heeft beslist om 38 kilometer wegen toe te voegen aan het betalende wegennet van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens met ingang van 1 januari 2019.

 

Het betreft 3 bijkomende wegen, met name

  • A11 van Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49)
  • N36 van Roulers (R32) tot N35 (Zarren)
  • N722 van N80 (Hasselt) tot N718 (St Truiden). 

 

De wijzigingen wordt en van kracht vanaf 1 januari 2019

 De kaart is hier te downloaden

 Ook zijn de nieuwe tarieven gekend die Wallonië zal invoeren vanaf 1 januari 2019, na indexering van de bestaande tarieven. De tabel is hier te downloaden.