Nieuw

Viapass publiceert verduidelijkende tabel met voorbeelden van voertuigen die al dan niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing

De gewestelijke administraties hebben een tabel opgesteld die duidelijkheid moet scheppen inzake voertuigcategorieën die buiten de kilometerheffing vallen. De tabel is er gekomen na twee maanden invoering van de kilometerheffing en de verzoeken tot verduidelijking die gebruikers stuurden. De tabel is geeft aan de hand van specifieke voorbeelden duidelijkheid in de besluitvorming rond voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen. Er staat ook een duidelijke motivatie bij die de strikte voorwaarden bepaalt waaronder de maatregel geldt. Ingeval van onzekerheid of tegenstrijdigheid, primeert het decreet of de ordonnantie uiteraard altijd.

Ter info: voertuigen die niet zijn onderworpen aan de kilometerheffing dienen geen OBU aan boord te hebben en dienen hierrond geen actie te ondernemen maar zijn wel toegelaten een bevestiging ervan te vragen. Voertuigen die zijn vrijgesteld van kilometerheffing (leger, brandweer, civiele bescherming, ambulances en bepaalde tractors) dienen wel een vrijstelling aan te vragen bij de fiscale diensten van het Gewest waar zij zijn ingeschreven, bij Sofico voor het Waals gewest of bij Viapass voor buitenlandse voertuigen.

De tabel is hier te downloaden en is best leesbaar op A3 formaat uitgeprint.