Nieuws

Viapass controleert op OBU gebruik bij bestelwagens

Alle voertuigen voor vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton moeten in België verplicht een On Board Unit gebruiken. Dat geldt niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor bestelwagens. Viapass zal daarop blijven controleren zoals recent in een gerichte actie in Wallonië.

Samen met de wegpolitie hebben Gewestelijke ambtenaren en Viapass zopas in Awans, Wallonië, bestelwagens gecontroleerd op de aanwezigheid van een On Board Unit (OBU) en op het gewicht van hun lading. Een aantal overtredingen werden vastgesteld. Het ging hierbij om bestelwagens van 3,5 ton die zwaar overladen waren. Zij vervoerden een lading die thuishoorde in een voertuig dat normaal onder de kilometerheffing valt. De kilometerheffing is er immers niet alleen voor zware vrachtwagens, maar ook voor bestelwagens die de 3,5 ton MTM overschrijden, zelfs zitten ze maar net boven die grens. Dat wordt wel eens vergeten. Viapass zal daarom systematisch blijven controleren op het verplichte gebruik van een On Board Unit.

De controle in Awans werd uitgevoerd samen met de wegpolitie. Dertig procent van de voertuigen die aan de kant werden gezet bleken overladen te zijn met gewichten van 4 tot 6 ton.

Deze chauffeurs zijn in overtreding met het verkeersreglement dat verbiedt om de MTM van een voertuig te overschrijden. Op die manier brengen zij niet alleen bijkomende schade aan de verkeersinfrastructuur maar vormen zij ook een gevaar voor het verkeer. Overladen voertuigen reageren immers niet meer binnen de veilige marges die de constructeurs voorzien hebben. De betrapte chauffeurs kregen een boete van de wegpolitie.

De aanwezigheid van Viapass bij de actie heeft betrekking op de correcte toepassing van de reglementering inzake de kilometerheffing.

“De kilometerheffing geldt voor alle voertuigen voor goederenvervoer met een MTM van meer dan 3.5 ton” zegt Johan Schoups, Administrateur-generaal van Viapass. “Het moet duidelijk zijn dat dit ook geldt voor bestelwagens die de 3,5 ton MTM net overschrijden. Dat wordt al wel eens vergeten. Viapass zal erop blijven toezien dat ook deze lichtere categorieën vrachtwagens de reglementering op de kilometerheffing correct toepassen. Het spreekt voor zich dat het overladen van voertuigen die voor grotere gewichten niet geschikt zijn, een manifest gevaar inhoudt voor alle weggebruikers. Toezicht daarop is de taak van de wegpolitie. De controles in Awans combineerden die beide doelstellingen in één gerichte actie. “