Nieuws

Kilometerheffing voor vrachtwagens brengt op jaarbasis 648 miljoen euro op

De kilometerheffing voor vrachtwagens in de drie gewesten van België bestaat op 1 april 2017 exact een jaar. Op die tijd hebben de +3.5 ton vrachtwagens 5,7 miljard kilometer bij elkaar gereden op betalende tolwegen. Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten maakt bij die eerste verjaardag een positieve balans op van een jaar werking. Terzelfdertijd geeft het ook gedetailleerde statistieken vrij over het tolsysteem in België.

Sinds exact een jaar is België een tolzone geworden voor het vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa. België voegt zich daarmee in het rijtje andere Europese tolzones als Frankrijk, Duitsland, Polen… Maar de invoering van het kilometerheffingssysteem in de drie gewesten van België ging wel gepaard met een aantal primeurs. Het was het eerste dergelijk systeem dat meteen in een volledig land tegelijk werd uitgerold. Het gebeurde in 3 regio’s met eigen bevoegdheden voor mobiliteit en in de drie officiële landstalen plus het Engels. Het is ook het eerste satellietgestuurde systeem van dergelijke omvang.
Door een goede voorbereiding was het systeem operationeel vanaf de eerste dag. De jaarcijfers tonen trouwens aan dat april 2016 met 485 miljoen kilometer al meteen een van de beste maanden van het jaar was ondanks de paasvakantie. Mei was de eerste maand waar op sommige dagen de 25 miljoen kilometer per werkdag werd overschreden. Andere maanden zakte het gemiddelde tot een 23 miljoen à 24 miljoen kilometer per werkdag op het volledige wegennet verreden. Op zaterdagen valt het gemiddelde telkens terug tot gemiddeld ongeveer 5 miljoen kilometer, op zondagen tot minder dan 1 miljoen kilometer gemiddeld. Uiteraard is er een terugval te zien tijdens de traditionele vakantiemomenten: Pasen, de zomermaanden, nieuwjaar en de traditionele feest- en verlofdagen in binnen- en buitenland.

De inkomsten voor de gewesten verlopen volgens een gelijkaardig patroon. Als algemeen gemiddelde kan aangehouden worden dat er tijdens de werkdagen 2,3 à 2,4 miljoen euro de drie gewesten samen werd uitgekeerd. Juni was de maand waarin het hoogste inkomen in 2016 werd gegenereerd met 58 miljoen euro.

Qua totalen geeft dit aan inkomsten:
Voor Vlaanderen: 408 miljoen euro
Voor Brussel: 9 miljoen euro
Voor Wallonië: 229 miljoen euro

De OBU’s

Het aantal afgelegde tolkilometers wordt exact gemeten via de On Board Units die elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton MTM aan boord moet hebben. De sector volgde die reglementering vrij correct op: na enkele weken hadden meer dan 99% van alle vrachtwagens een reglementair ingeschakelde On Board Unit aan boord. Daardoor is ook een mooi overzicht te zien van de nationaliteiten die onze wegen frequenteren. Van de geregistreerde OBU’s ziet de top 5 van de landen die het meeste vrachtwagens uitgerust hebben om in België te rijden, na uiteraard de eigen landgenoten met 19%, er uit als volgt: Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië.

Volgens geïnde toleuro’s ziet de volgorde eruit als volgt: België 46%, Nederland 11% Polen 9%, Roemenië 6 % en Duitsland 5%
In Euro’s zijn de buitenlanders goed voor 54 % van de gegenereerde tolheffingen.

Wegen en tarieven

Het afgelopen jaar is zowel het wegennet als de tariefstructuur ongewijzigd gebleven. Het is de bevoegdheid van de onderscheiden gewesten om de tarieven te indexeren en aan te passen.
Zo heeft het Waalse Gewest aangekondigd dat met ingang van 1 juli er 33 kilometer betolde wegen bij het netwerk gevoegd worden; met name op de N29 en de N243. Voor Vlaanderen werd aangekondigd dat de studie- en evaluatieronde momenteel nog loopt en dat pas nadien aanpassingen zullen aangebracht worden waar en indien nodig.

Op 1 juli zullen Brussel en Vlaanderen de tarieven voor de kilometerheffing, zoals voorzien in het decreet, indexeren. Alle wijzigingen zullen uiteraard in detail worden weergegeven op de website www.viapass.be, net zoals overigens een dashboard van statistische sleutelgegevens van nu af aan.

European Electronic Toll Service (EETS)

Na een jaar werking mag gesteld worden dat de kilometerheffing in België werkt en dat het systeem matuur is. “Alle spelers – gewestelijke controlediensten, dienstverleners, en Viapass zelf- hebben hun rol correct en goed gespeeld. In samenwerking met de transportfederaties en betrokken beroepsverenigingen wordt ervoor gezorgd dat het systeem voor de gebruikers zelf zo begrijpbaar en duidelijk mogelijk wordt gemaakt.” zegt Johan Schoups, Administrateur –generaal van Viapass.

Van bij de start op 1 april 2016 waren er twee dienstverleners: Satellic en Axxes. Het aanbod aan tolkastjes van beiden kan nog uitgebreid worden met meer dienstverleners die een uitgebreider en meer gediversifieerd aanbod leveren. “Momenteel zijn drie bijkomende dienstverleners hun systemen aan het laten testen om tot een accreditatie door Viapass te komen. Het zijn Eurotoll, Total en Telepass. Het Tsjechische WAG Payment Solutions en T-Systems EETS hebben ook de intentie bekend gemaakt om zich op de Belgische markt te begeven. Dat betekent nog meer keuze voor de gebruiker en dus een betaalsysteem dat nog beter op de verschillende behoefte zal inspelen. “