Nieuws

Rechter in kort geding verwerpt eisen transporteurs

De Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de eisen van een aantal transporteurs om de facturatie en de inning van de kilometerheffing te schorsen en een gerechtsdeskundige aan te stellen om de betrouwbaarheid van het kilometerheffingssysteem en de On Board Units te onderzoeken verworpen.

De Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de eis van een aantal transporteurs verworpen om de facturatie en de inning van de kilometerheffing uit te stellen tot een gerechtsexpert de betrouwbaarheid van het systeem zou hebben onderzocht. De rechter oordeelde dat de aanstelling van een gerechtsdeskundige niet hoogdringend was aangezien het systeem door iedereen al sedert 1 oktober 2015 kon getest worden, zodat de transporteurs al veel eerder een onderzoek hadden kunnen vragen. Ook meende de rechter dat de transporteurs geen ernstig nadeel bewezen, aangezien in werkelijkheid slechts een minieme fractie van de On Board Units problemen vertoonde en de vervanging van die toestellen kon worden gevraagd, terwijl eventuele andere problemen werden en verder worden opgelost.

De rechter verwierp ook de eis van de transporteurs om de facturatie en de inning van de kilometerheffing te schorsen. Hij oordeelde dat een eventuele algemene schorsing voor alle transporteurs buiten zijn rechtsmacht zou vallen, terwijl een schorsing beperkt tot de procederende transporteurs de gelijkheid tussen alle heffingsplichtige transporteurs zou miskennen.

De transporteurs werden veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure