Nieuws

Opleggertrekkende motorvoertuigen van minder dan 3,5 ton MTM kilometerheffing-plichtig vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa (MTM) van categorie N1 met carrosseriecode BC ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden.

De opleggertrekkende trekkers waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelingsplaat bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton MTM. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar slechts occasioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden. Voorbeeldfoto’s vindt u hier en tevens een informatieve affiche.

De drie gewesten hebben beslist om deze categorie voertuigen kilometerheffing-plichtig te maken met ingang van 1 januari 2018. Dat betekent dat zij een steeds ingeschakelde OBU aan boord moet hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden. Zij zullen dus gefactureerd worden per gereden kilometer in functie van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

Voertuigeigenaars die nog niet vertrouwd zijn met de procedure vinden alle inlichtingen inzake het verkrijgen en gebruiken van een OBU op de website van Viapass . Zij vinden hier een uitgebreide Vragen & Antwoorden lijst. Een voorbeeldfilmpje inzake BE-trekkers is te vinden op het Viapass YouTube kanaal.
OBU’s zijn te verkrijgen bij de door Viapass geaccrediteerd dienstverleners. Zij kunnen ook bekomen worden aan automaten opgesteld op één van de 128 servicepunten in en rond België.