Informatie over het gebruik van OBU’s in België

Informatie over het gebruik van OBU’s in België

In 2016 werd er in België een kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton ingevoerd. Dat betekent dat die voertuigen een ingeschakelde On Board Unit aan boord moeten hebben op alle Belgische wegen. Sinds de invoering van de maatregel houden vrijwel alle chauffeurs zich aan de reglementering. Ondertussen is het systeem meer dan zes jaren operationeel en zijn de controles erop verder geëvolueerd en en kan het gebruik van de OBU beter opgevolgd worden. Zo zien we dat een aantal zaken verduidelijking kunnen gebruiken.

– ALLE vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moeten verplicht On Board Unit gebruiken op ALLE wegen; niet alleen op de snelwegen dus.

– De OBU moet UITLUITEND geleverd zijn door één van de dienstverleners die in België geaccrediteerd zijn, of van hun business partners.

Meer dan 80 % van de vastgestelde inbreuken worden toegeschreven aan een niet-ingeschakelde OBU. Dit maakt dat controles hierop nog worden aangescherpt, en dat de communicatie hierrond nog meer wordt opgevoerd.

– De OBU moet ALTIJD ingeschakeld zijn, op ALLE wegen.

 

Dit is de manier om boetes te vermijden aangezien de controles frequent zijn, de klok rond en op alle wegen.

Prettige reis!