Nieuws

Indexering tarieven Kilomerheffing in 2017

Zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten en in de decreten en ordonnantie  inzake de Kilometerheffing evolueren de tarieven van de kilometerheffing mee met de index van de consumptieprijzen. Daarom zullen de tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel met ingang van 1 juli 2017 aangepast worden op basis van het indexcijfer mei 2017.

In Wallonië worden de tarieven niet aangepast in het jaar 2017