Jobs

Viapass zoekt junior engineer ICT

Context:

Om binnen de drie gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren werd VIAPASS, een interregionale Entiteit, opgericht. Deze interregionale samenwerking is een bewuste keuze voor coherentie en efficiëntie. Via het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 werd door de drie gewesten een interregionale entiteit met rechtspersoonlijkheid opgericht en ter goedkeuring werd voorgelegd aan de drie parlementen.

 

De hoofdtaken van Viapass zijn:

·        de regie van en het toezicht op de ontwikkeling, realisatie en ingebruikname van een systeem voor wegbeprijzing, bedoeld voor vrachtwagens, dat de Gewesten en desgevallend hun wegconcessiehouders wensen toe te vertrouwen aan een (single) service provider (S) SP,

·        de regie van en het toezicht op het opzetten van een publiek-private samenwerking, onder de vorm van een DBFMO en de prestatiebewaking hierop,

·        het nazicht op de juistheid van de financiële stromen, onder de vorm van (a) ontvangsten voor de Gewesten en desgevallend hun wegconcessiehouders en (b) prestatievergoedingen aan de SSP,

·        de erkenning en certificering van andere service providers en de controle op de juistheid van hun afdrachten,

·        in het kader van de handhavingsopdracht van de drie gewesten, de coördinatie van het handhavingsbeleid tussen de SSP en de gewesten en eventueel hun concessiehouders, onder meer door de optimalisatie van de plaatsing van handhavings- apparatuur,

·        de coördinatie van de interregionale samenwerking en de communicatie hieromtrent naar belanghebbenden toe.

 

Meer informatie over de verdeling van de bevoegdheden tussen Viapass, de gewesten (en concessiehouder), service provider(s) en weggebruikers vind je op de website: www.viapass.be

 

Verantwoordelijkheden:

Als ingenieur met sterke ICT kwaliteiten werk je binnen de technische ploeg mee aan de ICT ontwikkelingen van Viapass, en verzeker je tevens de opvolging en maintenance van de ICT infrastructuur die door Viapass reeds in plaats werd gesteld, voor het uitwisselen, verzamelen, coordineren en auditeren van gegevens van alle dienstverleners die hun data afdragen in het kader van de kilometerheffing in België.

Autonoom werken op een enorme hoeveelheid gegevens in een jonge entiteit en in een “project” omgeving schrikt je niet af. Het spreekt voor zich dat je beschikt over een goede informaticakennis zowel van de courante ICT applicaties als ook van reportingsystemen op complexe databases.

 

Takenpakket:

·        De werkzaamheden voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

o    Administator taken op servers van Linux en Windows, evenals op databases in PostgreSQL, met inbegrip van het ontwikkelen en/of verbeteren van monitoring tools op de infrastructuur en de application servers.

o    Opvolging van de activiteiten van de private dienstverleners, met inbegrip van eerste en tweedelijnssupport voor problemen die de correcte gegevensuitwisseling tussen Viapass en zijn externe partners zouden kunnen beïnvloeden.

o    Uitvoeren (of mede uitvoeren) van validatietesten

o    Deelnemen aan complexe ICT projecten, binnen Viapass, zoals bijvoorbeeld het in plaats stellen van Business Intelligence systemen, ontwikkeling van automatische beheerssystemen, of het auditeren van de activiteiten en prestaties van de private dienstverleners

o    Je bent bereid om de taken van je collega-ingenieurs over te nemen wanneer dat nodig is, om de continuïteit te verzekeren

 

 

Profiel:

Voor deze functie zoeken we iemand in het bezit van een diploma van universitaire vorming van het lange type, of gelijkwaardig door competentie en ervaring (minstens 5 jaren) binnen een pertinent werkdomein. Een goede kennis van het Nederlands, zowel geschreven als gesproken.

 

Technische competenties:

 

Kennis en ervaring hebben in:

·        Projectopvolging (vb: Prince2) en methodologie (vb Agile/Scrum)

·        ITIL Standard, CORBIT, of gelijkaardige

·        Windows Server

·        LINUX (niveau gemiddeld tot goed)

·        Collaboratieve software zoals O365, JIRA, Confluence, …)

·        SQL (minstens gemiddeld niveau)

·        Data Mining, geomatics, statistische analyse van complexe technische en/of financiële gegevens

·        Kennis van de Engelse taal is noodzakelijk, gezien een deel van de processen in deze taal wordt uitgevoerd.

 

Worden als troef beschouwd:

 

·        Kennis van JAVA

·        Kennis van monitoring tools zoals Zabbix of gelijkaardig

·        Kennis van implementatietools zoals bv Ansible

·        Kennis van Business Intelligence tools zoals bv Qlicksense

·        Datamining en middelen hiervoor zoals R/RStudio, Python,..

 

Persoonsgebonden competenties:

 

·        U bent nieuwsgierig, zelflerend

·        U bent een teamplayer maar kunt zeer autonoom werken als dat nodig is

·        U heeft een zeer scherpe en analytische geest

·        Wij stellen goede communicatie op prijs; vooral je capaciteit om een ICT probleem samen te vatten in concrete en duidelijke begrijpbare taal voor je collega’s niet-ICT’ers zal zeer naar waarde worden geschat.

 

Je waarden:

·        Handelen vanuit de codes van absolute integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels.

·        Verantwoordelijkheid opnemen en gemaakte afspraken respecteren

·        Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen.

·        Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen,

·        Met het oog op het algemeen belang noden identificeren, en een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is

·        Zich verbonden tonen met de organisatie, en je verdedigt haar belangen bij anderen

 

Arbeidsvoorwaarden:

Je vervoegt een jonge organisatie, bestaande uit een dynamisch team van elk op hun werkterrein gespecialiseerde collega’s, die huist te Brussel in een aangename werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met eigen of openbaar vervoer.

 

Je vervult je functie op voltijdse basis (38u/week).

Je geniet van een zeer interessante verlofregeling.

 

Je remuneratiepakket bestaat uit een -met je opleidingsniveau en je nuttige ervaring- marktconforme bezoldiging die aangevuld wordt met extralegale voordelen :

·        maaltijdcheques,

·        een financiële tussenkomst voor woon-werk verkeer met het openbaar vervoer,

·        Fietsvergoeding

·        een hospitalisatieverzekering, en een

·        tweede pijler pensioenverzekering.

Contact:

Viapass verkiest maximaal te werken met elektronische communicatie en paperless offices.

Notificaties en berichtgeving worden uitsluitend via deze weg aan kandidaten verstuurd.

 

Geïnteresseerde kandidaten sturen hun cv + motivatiebrief uiterlijk t.e.m. 8 november 2019 middernacht naar contact@viapass.be of per post naar

 

Viapass

Aanwervingen

De Koninckstraat 40 bus 19

1080 Brussel.

 

Meer informatie over de inhoud van de functie op bovenstaand mailadres.