10 december 2018 - Toll4Europe zesde dienstverlener voor kilometerheffing in België

Op 7 december hebben de gewestregeringen en Sofico in België de toetreding van Toll4Europe als dienstverlener voor de  kilometerheffing in België goedgekeurd. Toll4Europe wordt daarmee de zesde dienstverlener waarbij...
[meer...]

09 oktober 2018 - Bijkomende betalende tolwegen in Vlaanderen en geïndexeerde tarieven in Walllonië vanaf 1 januari 2019

De Vlaamse regering heeft beslist om 38 kilometer wegen toe te voegen aan het betalende wegennet van de kilometerheffing voor zware vrachtwagens met ingang van 1 januari 2019. Het betreft 3 bijkomende wegen, met name A11...
[meer...]

22 mei 2018 - Kilometerheffing: indexering tarieven Vlaanderen en Brussel vanaf 1 juli 2018

De gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel  voeren met ingang van 1 juli 2018 een indexaanpassing door in Vlaanderen en Brussel Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald...
[meer...]

24 april 2018 - Viapass stelt zijn derde jaarverslag voor in het teken van EETS.

Deze ochtend heeft Viapass zijn jaarverlag 2017 voorgesteld op een persconferentie in Brussel. Daarbij werden de meest recente cijfers van de Interregionale Entiteit voorgesteld.  Het jaarverslag  kan hier ...
[meer...]

17 januari 2018 - Eurotoll en Total bijkomende dienstverleners toegelaten voor de kilometerheffing in België.

Net voor het jaareinde van 2017 werden  Eurotoll en Total door de gewestregeringen en Sofico toegelaten als dienstverlener voor de Kilometerheffing in België. Vrachtwageneigenaars hebben nu de keuze uit vier dienstverleners...
[meer...]

16 december 2017 - Kilometerheffing goederenvervoer over de weg: de aanpassingen vanaf 1 januari 2018

Brussel, 15 december 2017 ___ Vanaf 1 januari 2018 veranderen vier zaken aan de kilometerheffing zoals we ze vandaag kennen. De gewestregeringen beslisten om de tarieven per kilometer te wijzigen in de drie gewesten van België....
[meer...]

14 december 2017 - Emissietabel voor opleggertrekkende voertuigen wanneer geen euronorm vermeld.

Vanaf 1 januari 2018 vallen opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC onder de kilometerheffing. Zij dienen dan rond te rijden in België met een On Board Unit die steeds ingeschakeld is. Naast de...
[meer...]

23 november 2017 - Opleggertrekkende motorvoertuigen van minder dan 3,5 ton MTM kilometerheffing-plichtig vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa (MTM) van categorie N1 met carrosseriecode BC ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een...
[meer...]

13 november 2017 - Nieuwe tarieven voor de kilometerheffing op het SOFICO Netwerk in Wallonië vanaf 1 januari 2018.

De nieuwe tarieven voor het Sofico-netwerk in Wallonië zijn bekend. Vanaf 1 januari 2018 zullen volgende tarieven in Euro worden toegepast:   3,5 - 12 ton   12- 32 ton   > 32 ton       ...
[meer...]

21 september 2017 - Viapass controleert op OBU gebruik  bij  bestelwagens

 Alle voertuigen voor vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton moeten in België verplicht een On Board Unit gebruiken. Dat geldt niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor bestelwagens. Viapass zal daarop blijven controleren...
[meer...]