Vanaf 1 januari 2018 Opleggertrekkende motorvoertuigen van minder dan 3,5 ton MTM kilometerheffing-plichtig in België

Brussel, 23 november 2017___ Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner of gelijk aan 3,5 ton (categorie N1, carrosseriecode BC) ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden.

 

De opleggertrekkende voertuigen waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar optioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden. Voorbeeldfoto’s zijn hier te vinden en tevens een informatieve affiche.

 

De drie gewesten hebben beslist om deze categorie voertuigen kilometerheffing-plichtig te maken met ingang van 1 januari 2018. Dat betekent dat zij een steeds ingeschakelde OBU aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden. Zij zullen dus gefactureerd worden per gereden kilometer in functie van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

 

Voertuigeigenaars die nog niet vertrouwd zijn met de procedure vinden alle inlichtingen inzake het verkrijgen en gebruiken van een OBU op de website van Viapass (www.viapass.be). Zij vinden hier een uitgebreide Vragen & Antwoorden lijst. Een voorbeeldfilmpje inzake BE-trekkers is te vinden op het Viapass YouTube kanaal.

 

OBU’s zijn te verkrijgen bij de door Viapass erkende dienstverleners. Zij kunnen ook bekomen worden aan automaten opgesteld op één van de 128 servicepunten in en rond België (https://satellic.be/nl-BE/servicepoints#).

 

 

 

*

 

* *

 

 

 

Over VIAPASS 

 

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be