Kilometerheffing: indexering tarieven en toevoeging wegen vanaf 1 juli 2017

Brussel, 30 juni 2017 – De gewestregeringen doen enkele aanpassingen in de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Het betreft met name een indexaanpassing in Vlaanderen en Brussel, en een toevoeging van enkele wegen in het Waals Gewest.

 

Viapass heeft de nieuwe tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton bekendgemaakt die zullen gelden vanaf 1 juli 2017. Het betreft een aanpassing van de tarieven aan de index der consumptieprijzen, zoals bepaald in het decreet/de ordonnantie op de invoering van de kilometerheffing. Vlaanderen en Brussel voeren een indexering door; Wallonië heeft beslist deze in 2017 niet door te voeren. De nieuwe tarieven vind je hier. Vanaf 1 juli vind je ze ook op de website www.viapass.be in de downloadsectie. 

Met ingang van diezelfde datum wordt er ook 33 kilometer toegevoegd aan het betalende tolwegennet in Wallonië. Het gaat met name om de

- N29, van Perwez A4 (Thorembais-Saint-Trond) tot Jodoigne (Flandres),

- N243, van Wavre N25 tot Perwez N29.

Zij zullen worden toegevoegd aan het wegennet dat Sofico beheert. 

De tarieven en nieuwe wegen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2017. De OBU’s van de dienstverleners worden automatisch aangepast aan de nieuwe gegevens. 

 

*

* *

 Over Viapass

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be