Vrachtwagens zijn een van de motoren van onze economie. De vrachtwagen speelt een cruciale rol in het logistieke proces omdat het een erg flexibel en goedkoop vervoermiddel is dat goederen tot aan de drempel van de winkel kan brengen.

Het vrachtverkeer heeft echter ook zijn prijs. Zware voertuigen veroorzaken samen met het andere wegverkeer heel wat slijtage en schade aan de weginfrastructuur. Er zijn ook negatieve effecten op het milieu, zoals lawaaihinder en luchtvervuiling. Daarom hebben de drie Gewesten in België - Vlaanderen, Wallonië en Brussel- gezamenlijk besloten om de verkeersfiscaliteit te hervormen. Niet het bezit van een vrachtwagen wordt belast maar het gebruik ervan. Een kilometerheffing moet toelaten de infrastructuurkosten op een eerlijke manier in rekening te brengen, en ook de milieueffecten mee in te nemen in de berekening.

Wie valt onder de kilometerheffing?

De kilometerheffing treedt in voege voor alle voertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton Maximaaal Toegelaten Massa (MTM) (dus niet voor personenvervoer) vanaf 1 april 2016.

Wat moet ik doen om conform de reglementering te zijn?

Bent u in het bezit van een voertuig voor goederenvervoer van meer dan 3,5 ton MTM dan dient u sinds 1 april 2016 een correct werkende On Board Unit (OBU) in uw voertuig te hebben die constant ingeschakeld is. Een OBU is een klein toestel dat registreert hoeveel kilometer u op tolwegen in België gereden hebt en berekening doorstuurt naar een facturatiecentrum dat u op regelmatige tijden een factuur stuurt.

Wat kost mij dat?

De tarieven van die op tolplichtige wegen gelden zijn vastgelegd door de gewestregeringen en te vinden op de 'download' pagina van deze website. De tarieven zijn berekend volgens drie parameters:

 • De Maximaal Toegelaten Massa: de kilometerheffing is van toepassing op voertuigen voor vrachtvervoer met een MTM van meer dan 3,5 ton. Indien het trekkend voertuig meer dan 3,5 MTM is dient de maximale MTM (inclusief sleep indien een sleepinrichting aangebracht is) ingebracht te worden.
 • De Euro-emissienorm: dit is de uitstootnorm die de mate van milieuvervuiling in rekening brengt.
 • Het type tolweg: alle wegen in België zijn tolwegen. Voor de meeste geldt een 0-tarief. Voor andere geldt het Viapass tarief verschillend van nul. Tolwegenkaarten en tarieven zijn te vinden op de 'Download' pagina van deze website.

De invoering van de kilometerheffing zorgde niet voor een volledige afschaffing van de verkeersbelasting. Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting gelden voor voertuigen met een MTM van 12 ton en meer. Voertuigen met een MTM tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer.

Hoe en waar kan ik zo een On Board Unit verkrijgen?

Contacteer een van de dienstverleners:

Axxes

Eurotoll

Satellic

Total Marketing Services

Telepass

Toll4Europe

 • mail: contact@toll4europe.eu  
 • bel +49 89 5880 8925

En via 128 verdeelpunten die over heel België verspreid staan. Een kaart met de precieze locaties is te vinden om de website van Satellic.be of via deze link https://www.satellic.be/nl-BE/servicepoint

Wat kost een OBU?

Het gebruik van een OBU is gratis. Om het toestel te verkrijgen bij Satellic dient u een waarborg te betalen van 135 EUR. Bij teruggave zonder schade wordt dit bedrag integraal teruggestort op uw rekeningnummer. Bij Axxes zit het gebruik vervat in de abonnementsformule: ofwel op 'à la carte'basis bij sporadisch gebruik, ofwel op een maandelijkse forfaitaire basis bij regelmatig gebruik

Vrijstelling

Er zijn slechts een beperkt aantal categorieën van voertuigen vrijgesteld van kilometerheffing:

 • Voertuigen voor leger, burgerbescherming, brandweer, medische urgentiediensten
 • Tractors en specifieke voertuigen uitsluitend gebruikt voor land-, tuin-, bosbouw en visteelt

Aanvraag vrijstellingen

Een aantal categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van kilometerheffing:

 • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
 • Voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.
 • Voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dient een aanvraag te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven. Om een aanvraag te doen dient men een formulier in te vullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bij te voegen. Daarvoor moet men naar de website van uw regio gaan:

Voor het Vlaams Gewest:

Voor het Brussel Gewest:

Voor het Waals Gewest:

Voor buitenlanders:

Indien uw voertuig in het buitenland is ingeschreven:

Of stuur, behalve voor landbouw/bosbouw/tuinbouw voertuigen, een mail naar exemptions@remove-this.viapass.be samen met de gegevens van uw voertuig (nummerplaat, MTM, euronorm)  en een foto van voor- en zijaanzicht.

Categorieën buiten de kilometerheffing

De volgende voertuigen vallen niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing: 

- Bepaalde werktuig-voertuigen in die mate dat ze geen goederen vervoeren zoals:      

 • Mobiele kranen 
 • Verreikers /hoogtewerkers
 • Graafmachines
 • Bulldozers
 • Betonpompen zonder mixer
 • Dumpers

- Andere voertuigen zoals:

 • voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ, die gebruikt worden volgens de voorwaarden van het KB van 8 januari 1996 op de reglementering van de inschrijving van commerciële nummerplaten  voor motorvoertuigen en aanhangwagens. Dat betekent dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.  
 • Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat betekent dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren.
 • opleidingsvoertuigen in zoverre zij voldoen aan volgende voorwaarden:
  • zij hebben dubbele besturing in de cabine
  • zij vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bv betonblokken)
  • zij zijn extern herkenbaar met de benaming  “rijschool” op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek 

Vrijwillige, niet-verplichte aanmeldingen van hogervermelde voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen kunnen gestuurd worden naar de belastingdiensten van de gewesten waar ze zijn ingeschreven of naar Viapass voor buitenlanders. Daarbij moeten wel de contactgevens van de aanvrager bijgevoegd worden, samen met een foto en de nummerplaat van het voertuig.

Klik op het icoon hieronder om een tabel met voorbeelden te vergroten.