De drie Gewesten van België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, hebben op 21 januari 2011 een Politiek Akkoord gesloten over de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Dit akkoord regelt de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Het akkoord voorziet ook in een gecoördineerde hervorming van de verkeersbelastingen, die op termijn vooral op basis van de milieukenmerken van het belaste voertuig zullen berekend worden.

Het project kreeg de overkoepelende naam Viapass. Het merk is ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en als Gemeenschapsmerk bij Europese Harmonisatiebureau voor de Interne Markt.  

Het project Viapass werd op 1 april 2016 in de praktijk gebracht. De drie Gewesten hebben tijdens de tweede helft van 2011 en in 2012 voorbereidende studies uitgevoerd met een consultant. Rond de jaarwisseling 2012 - 2013 hebben de Gewesten de laatste hand gelegd aan een architectuurnota voor de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Het Viapass-project zal voor de drie Gewesten van België een blijvende overgang betekenen naar een duurzamer en eerlijker manier van wegbeprijzing.  

Tijdsbalk

23 mei 2013

De Gewesten lanceren de aanbestedingsprocedure voor het Viapass-systeem voor vrachtwagens.

10 januari 2013

De Gewesten geven hun goedkeuring aan de Definitieve Architectuur voor de kilometerheffing voor de vrachtwagens. Begin van de voorbereidingen om een privé-partner aan te trekken die de kilometerheffing zal implementeren.

20 juli 2012

De Gewesten geven hun goedkeuring aan een Voorlopige Architectuur voor de kilometerheffing voor de vrachtwagens, en aan een Voorlopige Architectuur voor het wegenvignet voor lichte voertuigen.

18 augustus 2011

Begin van de opdracht van de consultant, voorbereidend werk voor een Voorlopige Architectuur voor kilometerheffing en wegenvignet.

11 januari 2011

De drie Gewesten van België sluiten een Politiek Akkoord over een gezamenlijke hervorming van de verkeersfiscaliteit.