Wie voert de controles uit?

De controles worden uitgevoerd door de gewestelijke overheden in samenwerking met Viapass.