Waar kan ik terecht bij problemen?

U kunt al uw vragen rond het beleid mailen naar contact@viapass.be  . Voor praktische vragen rond het verkrijgen en gebruik van de apparatuur mailt u naar uw Service Provider.