31 maart 2017 - Kilometerheffing voor vrachtwagens brengt op jaarbasis 648 miljoen euro* op

1 jaar kilometerheffing
[meer...]

16 maart 2017 - Viapass, BIPT, gewesten en wegpolitie controleren op stoorzenders in vrachtwagens

Brussel, 14 maart 2017 – Viapass, het BIPT, de gewesten en de federale wegpolitie voeren vandaag samen een gerichte controleactie uit op het gebruik van zogenoemde ‘jammers’ of stoorzenders door vrachtwagens om kilometerheffing...
[meer...]

19 december 2016 - Indexering tarieven Kilomerheffing in 2017.

Zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten en in de decreten en ordonnantie  inzake de Kilometerheffing evolueren de tarieven van de kilometerheffing mee met de index van de consumptieprijzen. Daarom...
[meer...]

15 december 2016 - Viapass publiceert jaarverslag 2014- 2015

VIAPASS heeft zijn eerste jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag loopt over de periode van 17 juli 2014 tot 31 december 2015. De activiteiten vangen aan met de oprichting van de Interregionale Entiteit VIAPASS, tot het...
[meer...]

30 september 2016 - Na 6 maanden werking: Viapass Kilometerheffing voor vrachtwagens op kruissnelheid

Brussel, 30 september 2016 – Na zes maanden werking maakt de interregionale entiteit Viapass een eerste balans op van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens in de drie gewesten van België. Na de kinderziekten die...
[meer...]

22 juni 2016 - Viapass publiceert verduidelijkende tabel met voorbeelden van voertuigen die al dan niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing

De gewestelijke administraties hebben een tabel opgesteld die duidelijkheid moet scheppen inzake voertuigcategorieën die buiten de kilometerheffing vallen. De tabel is er gekomen na twee maanden invoering van de kilometerheffing...
[meer...]

10 mei 2016 - Rechter in kort geding verwerpt eisen transporteurs

De Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de eisen van een aantal transporteurs om de facturatie en de inning van de kilometerheffing te schorsen en een gerechtsdeskundige aan te stellen...
[meer...]

22 april 2016 - Viapass: facturatieproces vangt aan.

Brussel, 21 april 2016 ____ De Raad van Bestuur van Viapass is donderdagavond (21 april) bijeen gekomen en  heeft vastgesteld dat er belangrijke bijkomende omkaderende maatregelen zijn genomen door Satellic om de eerste...
[meer...]

21 april 2016 - Viapass ontkent bericht dat kilometerheffing opgeschort zou zijn.

Brussel, 21 april 2016 ____   Viapass ontkent met klem een bericht als zou de kilometerheffing opgeschort zijn sinds 15 april. Viapass heeft nooit een dergelijk bericht gecommuniceerd. Integendeel. Aangezien dezer...
[meer...]

18 april 2016 - Rechter verwerpt eisen van UPTR en Transports Defraine in kort geding over kilometerheffing.

Brussel, 18 april 2016 De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Luik, afdeling Luik, heeft  de eisen van de beroepsvereniging voor transport en logistiek, UPTR, en de vervoerder Defraine in kort geding over de...
[meer...]