13 november 2017 - Nieuwe tarieven voor de kilometerheffing op het SOFICO Netwerk in Wallonië vanaf 1 januari 2018.

De nieuwe tarieven voor het Sofico-netwerk in Wallonië zijn bekend. Vanaf 1 januari 2018 zullen volgende tarieven in Euro worden toegepast:   3,5 - 12 ton   12- 32 ton   > 32 ton       ...
[meer...]

21 september 2017 - Viapass controleert op OBU gebruik  bij  bestelwagens

 Alle voertuigen voor vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton moeten in België verplicht een On Board Unit gebruiken. Dat geldt niet alleen voor vrachtwagens, maar ook voor bestelwagens. Viapass zal daarop blijven controleren...
[meer...]

14 juli 2017 - Viapass publiceert jaarverslag 2016

VIAPASS heeft zopas  zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het jaarverslag loopt over het volledige jaar 2016 en focust op de start van de kilometerheffing voor vrachtwagens in België. U kan het rapport hier doorbladeren in...
[meer...]

14 juni 2017 - Kilometerheffing: indexering tarieven en toevoeging wegen vanaf 1 juli 2017

De gewestregeringen doen enkele aanpassingen in de Kilometerheffing voor vrachtwagens van +3,5 ton. Het betreft met name een indexaanpassing in Vlaanderen en Brussel, en een toevoeging van enkele wegen in het Waals...
[meer...]

31 maart 2017 - Kilometerheffing voor vrachtwagens brengt op jaarbasis 648 miljoen euro* op

1 jaar kilometerheffing
[meer...]

16 maart 2017 - Viapass, BIPT, gewesten en wegpolitie controleren op stoorzenders in vrachtwagens

Brussel, 14 maart 2017 – Viapass, het BIPT, de gewesten en de federale wegpolitie voeren vandaag samen een gerichte controleactie uit op het gebruik van zogenoemde ‘jammers’ of stoorzenders door vrachtwagens om kilometerheffing...
[meer...]

19 december 2016 - Indexering tarieven Kilomerheffing in 2017.

Zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord tussen de drie Gewesten en in de decreten en ordonnantie  inzake de Kilometerheffing evolueren de tarieven van de kilometerheffing mee met de index van de consumptieprijzen. Daarom...
[meer...]

15 december 2016 - Viapass publiceert jaarverslag 2014- 2015

VIAPASS heeft zijn eerste jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag loopt over de periode van 17 juli 2014 tot 31 december 2015. De activiteiten vangen aan met de oprichting van de Interregionale Entiteit VIAPASS, tot het...
[meer...]

30 september 2016 - Na 6 maanden werking: Viapass Kilometerheffing voor vrachtwagens op kruissnelheid

Brussel, 30 september 2016 – Na zes maanden werking maakt de interregionale entiteit Viapass een eerste balans op van het kilometerheffingssysteem voor vrachtwagens in de drie gewesten van België. Na de kinderziekten die...
[meer...]

22 juni 2016 - Viapass publiceert verduidelijkende tabel met voorbeelden van voertuigen die al dan niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing

De gewestelijke administraties hebben een tabel opgesteld die duidelijkheid moet scheppen inzake voertuigcategorieën die buiten de kilometerheffing vallen. De tabel is er gekomen na twee maanden invoering van de kilometerheffing...
[meer...]