EETS in België

Vanaf 1 april 2016 zijn in België 3 gewestelijke tolgebieden voor vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton van kracht geworden. Alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton moeten vanaf die datum een constant ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord hebben wanneer zij op de openbare weg rijden. Die OBU kan verkregen worden bij de dienstverleners voor de tolheffing.

 

Europa heeft in zijn Richtlijn van 2004 en in nota 2009/750 EG gesteld dat toldomeinen (landen/regio’s waar een tolheffing geldt) een vrije toegang moeten bieden aan kandidaat dienstverleners, wars van elk monopolie. Dat is het principe waarop het EETS model gebouwd is: het European Electronic Toll System.

Om andere uitbaters toe te laten op het Belgische Viapass tolsysteem moeten deze voldoen aan alle technische specificaties van de toldomeinen der gewesten die vervat staan in de zogenaamde  "EETS Domain Statements" . Het gaat onder andere over de nauwkeurigheid van de metingen van voertuigen op tolwegen, de communicatie met de handhavingsdiensten, de beschikbaarheid van de back-office en stabiliteit van de financiële basis en stromen.

EETS briefing

Voorafgaand aan de formele publicatie van de EETS domain statements door de Geweten heeft Viapass, de coördinerende en controlerende overheidsinstelling voor de kilometerheffing, niet gewacht en zo snel mogelijk alle kandidaat-uitbaters op de hoogte gesteld van de nodige technische vereisten om in België op de markt te kunnen komen.

Meer dan 10 internationale kandidaten volgden geïnteresseerd de briefing en kregen een uiteenzetting die hierbij down te loaden is.

Domain Statement

De specificaties van de vereisten voor nieuwe tol-uitbaters liggen vast in het EETS domein statement, een officieel document waarin de reeds verspreide technische en andere vereisten officieel door de tolheffende instanties gepubliceerd worden. Ieder toldomein dat actief wordt moet een dergelijk Domain Statement hebben. 

U vindt de documenten van de Tolgebiedverklaring voor de gewesten hier. Voor de Liefkenshoektunnel vindt u de verklaring hier.

Uiteraard wordt ook het EETS register, dat de tollanden moeten bijhouden in functie van de actuele bestaande situatie in hun tolgebied,  in die zin aangepast bij het actief worden van de toldomeinen (1/04/2016). U vindt dit EETS register hier.

Een aantal kandidaat-operatoren hebben zich aangediend bij Viapass om geaccrediteerd te worden. Het accreditatieproces bestaat uit verschillende stappen: Het tekenen van een LOI (Letter Of Intent) waarbij de partijen verklaren samen te werken voor het testen en toetreden van de SP(Service Provider) tot de toldomeinen, het registreren van de SP(in zijn land van origine of in België),  het eigenlijke testen van het systeem van de SP, en de validering.

U kunt hierbij ook de status en voortgang van de accreditatie-testen volgen van kandidaat SP, opgelijst in alfabetische volgorde: 

Organisatie

L.O.I.

Geregistreerd

Tests gestart

Tests met succes beëindigd

 Accreditatie                

Axxes

getekend

OK (Fr)

1,2, 3, 4 (op 4)

1, 2, 3,4

Geaccrediteerd

Eurotoll

getekend

OK (Fr)

 

1, 2, 3, 4

 

  1, 2, 3,4 

Geaccrediteerd

Telepass S.p.A.

getekend

 ok (IT)

 1,2,3,4

  1,2,3,4

 Geaccrediteerd

Total Marketing Services

getekend

 ok (FR)

 

1,2, 3, 4

 

   1,2, 3, 4

Geaccrediteerd

W.A.G. Payment Solutions a.g.

 getekend

 

ok (CZ)

1

Toll4Europe GmbH (Voorheen T-Systems EETS GmbH)

getekend

ok (GER)

 

1, 2, 3,4

 1,2,3,4

geaccrediteerd